Wereldgodsdiensten (in 2024-2025: Islam)

Docent: dr. F. L. Bakker

Aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen

1. Wie was Mohammed?
Zonder Mohammed zou er geen islam zijn geweest. Daarom ontkomen we er niet aan om bij hem te beginnen. Wie was hij? Wat was zijn achtergrond? Hoe zag zijn leven er uit? Wat wilde hij vertellen? We kijken daarbij in de eerste plaats naar de oude bronnen. Maar we staan ook stil bij hoe er later tegen hem aangekeken werd. Verder staan we stil bij de eerste ontwikkelingen in de islam, nadat Mohammed overleden is. Deze periode staat immers model voor de islam van vandaag.

2. Latere ontwikkelingen.
Maar al snel ontstond er een groot conflict waaruit twee belangrijke bewegingen zijn voortgekomen die nu nog de politiek in het Midden-Oosten bepalen. Het gaat om de soennieten en sji’ieten en om het conflict tussen Saoedi-Arabië en Iran. Maar we staan ook stil bij bewegingen die de achtergrond vormen van de salafitische islam en bij de soennieten.

3. Koran als vrucht van dezelfde traditie waarvan ook Tenach en Evangelie vruchten zijn.
Wij lezen een aantal passages in de Koran over Jezus en staan stil bij de betekenis daarvan. Zo krijgen we beter zicht op wat Jezus betekent voor de moslims en waarin hij voor hen verschilt van Mohammed. Hiermee raken wij meteen ook aan de dialoog tussen moslims en christenen.

Freek L. Bakker is gepensioneerd docent religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft zich gespecialiseerd in het hindoeïsme van het Indonesische eiland Bali en Suriname. Maar hij heeft zich ook bezig gehouden met het hindoeïsme in Nederland. In 2018 publiceerde hij daarover het boek Hindus in the Netherlands. Verder is hij sinds 1981 betrokken bij de interreligieuze dialoog tussen hindoes en christenen onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland. Daarnaast heeft hij zich nog verdiept in religie en film. Tevens is hij predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. In zijn jeugd woonde hij op Java in Indonesië en voetbalde hij graag met zijn moslim vriendjes.