Wereldgodsdiensten – Islam

Wereldgodsdiensten
(in 2018-2019 Islam)

Docent: L. Wieringa

Aantal lessen: ieder jaar 3, in totaal 9 lessen

Islam, een wereldgodsdienst, arriveert in Nederland

De eerste moskee in Nederland werd geopend in een ambassadewijk in Den Haag. Dat was in 1958. Zestig jaar later zijn moskeeën aanwezig in alle steden en in veel dorpen. De islam, een wereldgodsdienst, is bezig te arriveren in Nederland.

Elke religie is meer dan een gebouw met ramen en muren. Het zijn mensen, families met opgroeiende kinderen die hier wonen. Mensen die onderwijs volgen en gaan werken. Mensen met opvattingen die hun weg zoeken in een superdiverse samenleving. De moslims en hun religie zijn betrokken in een proces van aankomst. Voor welke uitdagingen staan de moslims en hun religie in de Nederlandse samenleving van de 21e eeuw? Voltrekken zich veranderingen in ´de islam´? Heeft dit echo en repercussie voor kerken en christenen, en andersgelovigen? Wie is er niet mee bezig om te arriveren in het Nederland van de 21e eeuw?

De reeks van drie lessen beginnen we met het verkennen van de eigen ervaringen met moslims, en van de opvattingen en vragen die we koppelen aan de islam. Vervolgens stappen we het leerproces binnen waarin wij onze primaire kennis van de islam uitbreiden en aanwenden om een aantal uitdagingen te beluisteren van een islamitische gemeenschap die arriveert in Nederland.

Luuk Wieringa studeerde theologie aan de VU met speciale aandacht voor missiologie. Hij heeft 35 jaar gewerkt als predikant en geestelijk verzorger. In 2005 is hij als vrijwilliger zijn woonwijk in Slotermeer-Geuzenveld (in Amsterdam) ingetrokken. Een migrantenwijk met islam als grootste godsdienst. Door studie en contacten heeft hij kennis opgedaan van de sociale en religieuze omstandigheden. Er zijn themabijeenkomsten, interreligieuze gespreksgroepen, dialooggesprekken, samen met intercultureel en interreligieus samengestelde werkgroepen georganiseerd. Het is voor hem een boeiend avontuur om zich in te zetten voor begrip, respect en sociale cohesie.