Wereldgodsdiensten – Boeddhisme

docent: dr. F.L. Bakker
aantal lessen: ieder jaar 3, in totaal 9 lessen
versie 2023 – 2024

Boeddhisme

  1. Wie was Boeddha?
    Zonder Boeddha zou er nooit boeddhisme zijn geweest. Daarom ontkomen we er niet aan om bij hem te beginnen. Wie was hij? Wat was zijn achtergrond? Hoe zag zijn leven er uit? Wat wilde hij vertellen? Wat moeten we ons voorstellen bij de verlichting? En wat is het nirvana? We kijken daarbij in de eerste plaats naar de oude bronnen. Maar we staan ook stil bij hoe er later tegen hem aangekeken werd. En natuurlijk maken we ook een vergelijking met Jezus.
  2.  Het mahayana-boeddhisme
    Rond het begin van de christelijke jaartelling maakte het boeddhisme een ingrijpende verandering door. Het mahayana-boeddhisme kwam op. In dat mahayana-boeddhisme werd de idee van de bodhisattva heel belangrijk. Er werden grote monumenten gebouwd, zoals de Boroboedoer op Midden-Java. Maar het mahayana-boeddhisme legde ook de basis voor het zenboeddhisme en het Tibetaanse boeddhisme. Mahayana-boeddhisme is dus nog steeds belangrijk.
  3. Boeddhisme in Nederland en de reactie van christenen op het boeddhisme
    In de negentiende eeuw groeide in Nederland de belangstelling voor het boeddhisme, aanvankelijk vooral aan de universiteit en in de theologie. Later werd het zenboeddhisme heel belangrijk en nog later groeide door de populariteit van de Dalai Lama de interesse in het Tibetaanse boeddhisme. Ondertussen zijn er door boeddhisten en christenen interessante studies geschreven over de relatie tussen het boeddhisme en het christelijke geloof.

Freek L. Bakker is gepensioneerd docent religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft zich gespecialiseerd in het hindoeïsme van het Indonesische eiland Bali en Suriname. Maar hij heeft zich ook beziggehouden met het hindoeïsme in Nederland. In 2021 publiceerde hij daarover samen met Bikram Lalbahadoersing en enkele anderen het boek Hindoes in zicht: Recente ontwikkelingen onder hindoes in Nederland. Verder is hij sinds 1981 betrokken bij de interreligieuze dialoog tussen hindoes en christenen onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland. Daarnaast heeft hij zich nog verdiept in religie en film. Tevens is hij predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij heeft zich ook met grote regelmaat beziggehouden met het boeddhisme en in 2010 een artikel gepubliceerd met de titel ‘Boeddha en Jezus: Een theologische bespiegeling’.