Vakken en docenten

Vakken en docenten

Over de vakken

In de cursus Theologie voor Geïnteresseerden komen de volgende “kern”vakken aan bod:

Oude Testament en
Nieuwe Testament,
kerkgeschiedenis,
geloofsleer,
ethiek,
liturgiek,
diaconaat en
pastoraat.

Daarnaast worden in Amsterdam de volgende “toegevoegde” vakken gedoceerd:

Jodendom,
contextuele- en feministische theologie
hedendaagse religieuze stromingen / Wereldgodsdiensten in 2018-2019
(Islam)

hedendaagse religieuze stromingen / Wereldgodsdiensten in 2019-2020
(Hindoïsme)

hedendaagse religieuze stromingen / Wereldgodsdiensten in 2020-2021
(Boedhisme)

filosofie

Studium Generale

Voor het seizoen 2018/2019 hebben we ook weer een aanvullend programma gemaakt onder de noemer Studium Generale.
Kijk daarvoor onder de tab Studium Generale!