Studium Generale

Studium Generale

In het seizoen 2020/2021 konden drie blokken vanwege de corona niet doorgaan. Deze blokken zijn opnieuw ingedeeld in het seizoen 2021/2022. Hierdoor is weer een interessant aanvullend programma beschikbaar.

Oorspronkelijk is het programma van het Studium Generale bedoeld als aanvulling op de 3-ja­rige cursus Theologie voor Gemeenteleden/Geïnteresseerden, maar de cursussen zijn ook heel goed zelfstandig voor theologisch geïnte­resseerden te volgen. Het aanbod komt deels voort uit ideeën van deelnemers uit eerdere jaren.

In vier blokken van drie woensdagmorgens (10.00 tot 12.30 uur) waarvan twee in het najaar en twee in het voorjaar, worden cursussen gegeven door docenten die specifiek deskundig zijn in het onderwerp. De cursussen gaan door als er minimaal 10 inschrijvingen zijn.

U kunt zich voor het volgen van de blokken opgeven met het aanmeldingsformulier Studium Generale.