Studium Generale

Voor het seizoen 2020/2021 is weer een aanvullend programma gemaakt. Oorspronkelijk bedoeld als aanvulling op de 3-ja­rige cursus Theologie voor Gemeenteleden/Geïnteresseerden, maar de cursussen zijn ook heel goed zelfstandig voor theologisch geïnte­resseerden te volgen. Het aanbod komt deels voort uit ideeën van deelnemers uit eerdere jaren.

In vier blokken van drie woensdagmorgens (10.00 tot 12.30 uur) waarvan twee in het najaar en twee in het voorjaar, worden cursussen gegeven door docenten die specifiek deskundig zijn in het onderwerp. De cursussen gaan door als er minimaal 10 inschrijvingen zijn.

De cursussen zullen om te voldoen aan de corona-maatregelen dit jaar worden gehouden in de Oranjekerk. Bezoekadres: Tweede van der Helststraat 1-3 (hoek Van der Helststraat/Van Ostadestraat) 1073 AE Amsterdam. Alle cursisten kunnen daar op ruime afstand van elkaar zitten, elk aan een eigen tafel.

U kunt zich voor het volgen van de blokken opgeven met het aanmeldingsformulier Studium Generale.