Studium Generale

Studium Generale

Voor het seizoen 2020/2021 is weer een aanvullend programma gemaakt. Oorspronkelijk bedoeld als aanvulling op de 3-ja­rige cursus Theologie voor Gemeenteleden/Geïnteresseerden, maar de cursussen zijn ook heel goed zelfstandig voor theologisch geïnte­resseerden te volgen. Het aanbod komt deels voort uit ideeën van deelnemers uit eerdere jaren.

In vier blokken van drie woensdagmorgens (10.00 tot 12.30 uur) waarvan twee in het najaar en twee in het voorjaar, worden cursussen gegeven door docenten die specifiek deskundig zijn in het onderwerp. De cursussen gaan door als er minimaal 10 inschrijvingen zijn.

De cursussen zullen (onder voorbehoud) om te voldoen aan de corona-maatregelen dit jaar worden gehouden op een andere locatie en wel in de Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211 1054 ZP Amsterdam.

U kunt zich voor het volgen van de blokken opgeven met het aanmeldingsformulier Studium Generale.