Studium Generale

Studium Generale

In het seizoen 2021/2022 kon het derde blok vanwege de corona doorgaan. Dit blok is opnieuw ingedeeld in het seizoen 2022/2023. Hierdoor is er ook voor dit seizoen weer een interessant aanvullend programma beschikbaar. Het doorgaan van blokken hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen.

Oorspronkelijk is het programma van het Studium Generale bedoeld als aanvulling op de 3-ja­rige cursus Theologie voor Gemeenteleden/Geïnteresseerden, maar de cursussen zijn ook heel goed zelfstandig voor theologisch geïnte­resseerden te volgen. Het aanbod komt deels voort uit ideeën van deelnemers uit eerdere jaren.

In vier blokken van drie woensdagmorgens (10.00 tot 12.30 uur) waarvan twee in het najaar en twee in het voorjaar, worden cursussen gegeven door docenten die specifiek deskundig zijn in het onderwerp. De cursussen gaan door als er minimaal 10 inschrijvingen zijn.

U kunt zich voor het volgen van de blokken opgeven met het aanmeldingsformulier Studium Generale.