Spiritualiteit

Spiritualiteit

Blok 1 
Spiritualiteit in het Christendom
Docent: Dr. Kitty Bouwman (Amsterdam)
18 en 25 september en 2 oktober 2019

Spirituele tradities in het christendom
De begrippen spiritualiteit en mystiek roepen een bonte variatie van associaties op: vaag, raadselachtig, geheimzinnig. Maar deze associaties zijn niet te rijmen met de getuigenissen van grote spirituele schrijvers uit de joodse en christelijke traditie. Daarin komt naar voren mystiek en spiritualiteit verwijzen naar de omgang met God die geheimvol is en nooit in onze greep is te krijgen.

In deze cursus verdiepen we ons in enkele omschrijvingen van spiritualiteit en mystiek. Daarnaast maken we kennis met een vertegenwoordigers van spirituele stromingen in het christendom: Augustinus, Benedictus, Hildegard van Bingen en Hadewych.

Deze bijeenkomsten hebben een afwisselend karakter van inleiding, tekstlezing en uitwisseling.

Data: 18 en 25 september en 2 oktober 2019
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: Het Gast-huis, Amsterdam

Docent: Dr. Kitty Bouwman,

Dr. Kitty Bouwman is docente spiritualiteitstudies aan verschillende opleidingen, onderzoekster aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en geestelijk begeleider. Ze schreef een proefschrift over de spiritualiteit van Augustinus. Ze is hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit.