Rembrandt en de Bijbel

Rembrandt en de Bijbel

Blok 2
Rembrandt en de Bijbel
Docent: drs. Adri van der Wal (Hoofddorp)
6, 13 en 20 november 2019

Tobit en Anna

In het oeuvre van Rembrandt (1606-1669) nemen Bijbelse voorstellingen een belangrijke plaats in. Op schilderijen, etsen en tekeningen liet hij zijn licht schijnen op vele episodes uit de Bijbel. In het kader van dit Rembrandtjaar ter gelegenheid van zijn 350e sterfdag wordt in een cursus van drie ochtenden aandacht besteed aan dit onderdeel van zijn werk. Ook kunstwerken naar aanleiding van deuterocanonieke boeken (met name Tobit) zullen daarin aan de orde komen. Een schets van Rembrandts levensloop mag in dit kader niet ontbreken.

Adri van der Wal die eerder een cursus over het werk van Marc Chagall gaf, is onze gids op deze ochtenden.

Data: 6, 13 en 20 november 2019
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: Het Gast-huis, Amsterdam

docent: Adri van der Wal

Adri van der Wal werd geboren in 1953. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij afstudeerde met Oude Testament als hoofdvak. Hij was gemeentepredikant o.a. in Hoofddorp en is in 2018 met emeritaat gegaan. Tevens is hij docent Oude Testament aan de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden te Capelle a.d. IJssel en Utrecht. Ook is hij redactielid van het blad Kerk & Israël Onderweg van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceerde enkele bibliografieën en schreef artikelen in nationale en internationale tijdschriften en bundels.