Programma TvG

Opzet cursus

Tijd, duur en plaats van samenkomst
De volledige cursus TvG bestaat uit drie leerjaren. (Inschrijving voor enkele bepaalde vakken of voor één jaar is ook mogelijk).
Wie de drie jaar doorlopen heeft, ontvangt een certificaat.
De cursisten van het eerste, tweede en derde jaar volgen de lessen gezamenlijk, dus na een cyclus van drie jaar heeft iedereen alle lesstof doorgenomen.


De cursus wordt gehouden vanaf de laatste dinsdag in augustus t/m de laatste dinsdag in april (in totaal 34 keer),
met een onderbreking van twee weken rond de kerst. De bijeenkomsten zijn op dinsdag van 10.00 uur tot 12.45 uur (2 lessen van 75 minuten) in: De Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam, bereikbaar met de tramlijn 5 (halte Beethovenstraat-Prinses Irenestraat, 3 minuten lopen of met de metro 51 en 52 (halte station – Zuid, 6 minuten lopen). Parkeren in de buurt is moeilijk. 

Vanaf 2022 zijn de bijeenkomsten in De Bron, Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam. 

 Ondersteunend lesmateriaal
Tijdens de colleges ontvangt u (meestal vooraf per e-mail) ondersteunend lesmateriaal en geven de docenten titels van boeken die u zou kunnen bestuderen. Ook is er tijd voor discussie en bezinning.
Het is aan te bevelen een Bijbel (NBG 1951, de NBV 2004 of beide) mee te nemen.

Kosten en wijze van betalen
De kosten van de cursus bedragen € 285,- inclusief ondersteunend materiaal. (voor echtparen geldt een gereduceerd tarief: € 427,50).
Dit bedrag moet vóór 1 oktober worden overgemaakt op bankrekening
NL 81 INGB 0004 871357 t.n.v. Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam.
Indien nodig kan in overleg met de penningmeester het bedrag ook in drie termijnen (van elk € 95,-) worden betaald.

Indien u zich aanmeldt voor een gedeelte van het lespakket (minimaal 20 lessen) is de prijs € 7,- per lesuur. Teruggave van cursusgeld behoort in principe niet tot de mogelijkheden.
Overigens mogen de kosten nooit een bezwaar zijn; in overleg met de cursusleiding is altijd een regeling te treffen. 

Aanmelden:
Wilt u zich opgeven als cursist? Vult u dan het aanmeldingsformulier in dat u elders op deze website vindt. U ontvangt dan een studiegids met extra informatie over de betaalwijze en de inhoud van de vakken. 

Nadere informatie:
Voor nadere informatie over de cursus in Amsterdam en het aanvragen van de studiegids kunt u zich ook wenden tot: Pieter Licht (secretaris TvG Amsterdam), Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen, tel.: 020-4417297, mobiel: 06-83995520 of via e-mail: pieter.licht@gmail.com