Programma TvG

Opzet cursus

Tijd, duur en plaats van samenkomst
De volledige cursus TvG bestaat uit drie leerjaren. (Inschrijving voor enkele bepaalde vakken of voor één jaar is ook mogelijk).
Wie de drie jaar doorlopen heeft, ontvangt een certificaat.
De cursisten van het eerste, tweede en derde jaar volgen de lessen gezamenlijk, dus na een cyclus van drie jaar heeft iedereen alle lesstof doorgenomen.

De cursus wordt gehouden van 30 augustus 2022  t/m 25 april 2023 op dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur (2 lessen van 75 minuten met een pauze van 30 minuten). 

Cursuslocatie: de Bron op de Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam – Watergraafsmeer. Bereikbaarheid: vanaf Amstelstation: bus 65; vanaf Centraal Station: metro 51/53/54, overstappen op Weesperplein naar tram 19, of overstappen op Amstelstation naar bus 65. Uitstappen op halte Middenweg / Hugo de Vrieslaan. Parkeren in de buurt kan op de Hugo de Vrieslaan. Kosten: € 3,75 per uur.

 Ondersteunend lesmateriaal

Tijdens de cursus ontvangt u (meestal vooraf per e-mail) ondersteunend le(e)smateriaal en geven de docenten titels van boeken die u zou kunnen bestuderen. Mocht u het materiaal niet zelf kunnen printen, dan is dit te regelen met de TVG secretaris. Ook is er tijdens de lessen tijd voor discussie en bezinning. Het is aan te bevelen een Bijbel (NBG 1951, de NBV 2004 of beide) mee te nemen.

Kosten en wijze van betalen

De kosten van de cursus bedragen per cursusjaar € 325, – inclusief ondersteunend materiaal (dit komt neer op € 4,92 per les). Dit bedrag voor het cursusjaar 2022-2023 graag vóór 1 oktober 2022 overmaken op bankrekeningnummer NL81INGB0004871357 t.n.v. Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam. Indien nodig kan in overleg met de penningmeester het bedrag ook in drie termijnen worden betaald (eenmaal € 125,- en tweemaal € 100,-). De kosten voor echtparen bedraagt € 487,50. Indien u zich aanmeldt voor een gedeelte van het lespakket (tenminste 20 van de in totaal 66 lessen) is de prijs € 8,00 per lesuur. Als het aantal ‘voltijdse’ cursisten het maximum van 30 bereikt, worden er maximaal vier ‘deeltijd’ cursisten toegelaten in de cursus.
De kosten mogen overigens nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan de cursus; in overleg met de cursusleiding is in dat geval een regeling te treffen.

Aanmelden:
Wilt u zich opgeven als cursist? Vult u dan het aanmeldingsformulier in dat u elders op deze website vindt. U ontvangt dan een studiegids met extra informatie over de betaalwijze en de inhoud van de vakken. 

Nadere informatie:
Voor nadere informatie over de cursus in Amsterdam en het aanvragen van de studiegids kunt u zich ook wenden tot: Pieter Licht (secretaris TvG Amsterdam), Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen, tel.: 020-4417297, mobiel: 06-83995520 of via e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com