Programma TvG

Opzet cursus

Tijd, duur en plaats van samenkomst
De volledige TVG-cursus bestaat uit drie leerjaren. Inschrijving voor enkele bepaalde vakken (met een omvang van tenminste 20 lesuren) of voor één jaar is ook mogelijk.
Wie de drie jaar doorlopen heeft, ontvangt een certificaat.
De cursisten van het eerste, tweede en derde jaar volgen de lessen gezamenlijk, dus na een cyclus van drie jaar heeft iedereen alle lesstof doorgenomen.

De cursus wordt gehouden van dinsdag 27 augustus 2024 t/m dinsdag 22 april 2025. Elke keer op een dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur (2 lessen van 75 minuten met een pauze van 30 minuten).

Cursuslocatie:

De Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1, 1185 CN. Bereikbaarheid: vanaf Station Zuid met tram 25 naar halte Sportlaan in Amstelveen en dan nog 5 min. lopen;
vanaf Centraal Station eerst metro 52 naar Station Zuid en dan met tram 25. Parkeren bij de kerk is goed mogelijk en kosteloos.

 Ondersteunend lesmateriaal

Tijdens de cursus ontvangt u (meestal vooraf per e-mail) ondersteunend le(e)smateriaal en geven de docenten titels van boeken die u zou kunnen bestuderen. Ook is er tijdens de lessen tijd voor discussie en bezinning. Het is aan te bevelen een Bijbel (NBG 1951, de NBV 2004 of beide) mee te nemen. Voor het vak godsdienstfilosofie wordt de aanschaf van de volgende twee boeken aanbevolen: Van der Veken, God en wereld, basisteksten uit de proces-theologie, Meinema 1989; en Sallie McFague, Het Lichaam van God: een ecologische theologie, De Horstink: Zoetermeer 1997; Voorafgaand aan de colleges zal u een hand-out worden toegezonden.  

Kosten en wijze van betalen

De kosten van de cursus bedragen per cursusjaar € 350, – inclusief ondersteunend materiaal (dit komt neer op € 5,50 per les van 75 minuten). Dit bedrag voor het cursusjaar 2023-2024 graag vóór 1 oktober 2023 overmaken op bankrekeningnummer NL81 INGB 0004 8713 57 t.n.v. Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam. Indien nodig kan in overleg met de penningmeester het bedrag ook in drie termijnen worden betaald (tweemaal € 125,- en eenmaal € 100,-). De kosten voor echtparen bedraagt € 525,-. Indien u zich aanmeldt voor een gedeelte van het lespakket (tenminste 20 van de in totaal 66 lessen) is de prijs € 9,00 per lesuur. Als het aantal ‘voltijdse’ cursisten het maximum van 30 bereikt, worden er maximaal vier ‘deeltijd’ cursisten toegelaten in de cursus.
De kosten mogen overigens nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan de cursus; in overleg met de cursusleiding is in dat geval een regeling te treffen.

Aandachtige cursisten op een vroeger adres in Amsterdam

Aanmelden:
Wilt u zich opgeven als cursist? Vult u dan het aanmeldingsformulier in dat u elders op deze website vindt. U ontvangt dan een studiegids met extra informatie over de betaalwijze en de inhoud van de vakken.