Praktische gegevens

Enkele praktische gegevens over de TVG-cursus

Aanwezigheid / afwezigheid:
Iedereen probeert op tijd te komen: ca 10 min. voor aanvang van de les. Meld je afwezigheid voorafbij de secretaris van de TVG (telefonisch: 0683995520  of per e-mail tvg.amsterdam@outlook.com of via de TVG groepsapp. Tref met een medecursist een regeling i.v.m. het eventueel uitgedeelde lesmateriaal. Wekelijks wordt er een presentielijst bijgehouden. Als u weet dat u één of meerdere keren afwezig zult zijn, dit graag vooraf aangeven aan de secretaris.

Koffie- en theebonnen kopen
Een bonnenblad voor tien koppen koffie (kosten: € 15,-) en/of een bonnenblad voor tien koppen thee (kosten: € 10,-) zijn elke eerste lesdag van de maand te koop. Dit kan uitsluitend via contante betaling. Deze bonnen kunnen dan voorafgaand aan de lessen en in de pauze tussen de twee lessen worden ingeleverd voor koffie of thee.

Online of fysieke aanwezigheid
Voor de cursus 2021 – 2022 hadden we – mede vanwege de coronapandemie – in de studiegids aangegeven dat de TVG-cursus in Amsterdam ook online kon worden gevolgd. Dat betekende dat de cursisten die toen op de online variant instapten voor een periode van drie jaar konden rekenen op deelname aan een online TVG-cursus. Het gevolg is dat uitsluitend de komende cursus 2023 – 2024 nog online wordt aangeboden aan de cursisten die we dat in 2021 hadden toegezegd. Het gevolg is ook de cursus 2023 – 2024 nog slechts in zeer beperkte mate open staat voor nieuwe, online cursisten. MAAR: we garanderen deze online optie nog uitsluitend voor de komende cursus.

WANT: de TVG-stuurgroep heeft besloten om te stoppen met het continueren van dit online aanbod voor een periode van drie jaar. We willen namelijk geen online cursus vanuit Amsterdam /Amstelveen worden. We geven nadrukkelijk de voorkeur aan fysieke aanwezigheid van de cursisten op de cursuslocatie in Amstelveen. Deelname aan de cursus die volgend jaar augustus (2024) start, is dus nog uitsluitend mogelijk door fysieke aanwezigheid in de Paaskerk in Amstelveen.

Alleen in geval van terugkeer van corona zullen we voor de gehele cursistengroep de online variant weer moeten inzetten. Docent en cursisten ontmoeten elkaar ieder thuiszittend achter een scherm. Niet zo leuk als bij elkaar in een cursusruimte, maar we kunnen dan tenminste wel verder.

Stuurgroep:
De cursus TVG Amsterdam heeft een stuurgroep, die de cursus leidt en begeleidt en de communicatie bevordert tussen docenten en cursisten.
De stuurgroep wordt gevormd door de cursusleider (André Fox), de secretaris (Pieter Licht), een afvaardiging van de docenten en een afvaardiging van de cursisten (één uit ieder jaargroep). De penningmeester woont in principe de vergaderingen van de stuurgroep bij.
De stuurgroep komt vier maal per seizoen via ZOOM bij elkaar. Vragen of opmerkingen vanuit de cursisten kunnen aan de leden van de stuurgroep worden doorgegeven. Na de vergadering van de stuurgroep wordt er met een verslag gerapporteerd. De data van de vergaderingen staan vermeld onderaan het lesrooster.

Vertegenwoordiger 3e jaars:
Carolien Janssen
tel. mobiel 06 38056206
e-mail: carolienjanssen211@gmail.com

Vertegenwoordiger 2e jaars:
Carolina Meijers
tel. mobiel 06 27858616
e-mail: cwm3101@gmail.com

Vertegenwoordiger 1e jaars: nog aan te wijzen bij de start