Praktische gegevens

Enkele praktische gegevens

Aanwezigheid:
Iedereen probeert op tijd te komen: ± 10 min. voor aanvang van de les.
Koffie en thee zijn te koop voor de aanvang van de 1e les en in de pauze tussen de 1e en de 2e les. Kosten: € 1,50 voor de koffie en € 1,00 voor de thee. Gepaste betaling is zeer gewenst.

Melden van afwezigheid:
Bij de secretaris van de TVG (telefonisch: 0683995520  of per e-mail tvg.amsterdam@outlook.com of via de TVG groepsapp.Tref met een medecursist een regeling i.v.m. eventueel uitgedeeld lesmateriaal.

Presentielijst:
Wekelijks wordt er een presentielijst bijgehouden. Als u van tevoren weet dat u één of meerdere keren afwezig zult zijn, dit graag vooraf invullen.

Corona
Mocht de pandemie tijdens de cursus onverhoopt terugkeren dan gaat de cursus ‘gewoon’ door via ZOOM. Docent en cursisten ontmoeten elkaar ieder thuis zittend achter het scherm. Niet zo leuk als bij elkaar in een cursusruimte, maar we kunnen tenminste verder.

Online of fysieke aanwezigheid
Voor de afgelopen cursus 2021 – 2022 hadden we in de studiegids aangegeven dat de TVG-cursus in Amsterdam ook online wordt aangeboden. Dat betekent dat cursisten die toen op de online variant instapten voor een periode van drie jaar kunnen rekenen op deelname aan een online TVG-cursus.

De TVG-stuurgroep heeft inmiddels besloten om te stoppen met het continueren van dit aanbod voor drie jaar, omdat we geen online cursus vanuit Amsterdam willen worden. We geven nadrukkelijk de voorkeur aan fysieke aanwezigheid van de cursisten op de cursuslocatie in Amsterdam.

De komende twee cursusjaren is er dus nog wel sprake van een online variant en daar mogen nieuwe cursisten gebruik van maken. MAAR: na twee jaar stoppen we met het online aanbieden van de cursus. Dus deelname aan de cursus die start in augustus 2024 is slechts mogelijk door fysieke aanwezigheid in Amsterdam.

Alleen in geval van terugkeer van corona zullen we voor de gehele cursistengroep de online variant weer moeten inzetten.

Stuurgroep:
De cursus TVG Amsterdam heeft een stuurgroep, die de cursus leidt en begeleidt en de communicatie bevordert tussen docenten en cursisten.
De stuurgroep wordt gevormd door de cursusleider (André Fox), de secretaris (Pieter Licht), een afvaardiging van de docenten en een afvaardiging van de cursisten (één uit ieder jaargroep). De penningmeester woont in principe de vergaderingen van de stuurgroep bij.
De stuurgroep komt 4 maal per seizoen bij elkaar. Vragen of opmerkingen vanuit de cursisten kunnen aan de leden van de stuurgroep worden doorgegeven. Na de vergadering van de stuurgroep wordt terug gerapporteerd. De data van de vergaderingen staan op het lesrooster.

Afvaardiging 3e jaars: Loes Rijken
tel. mobiel: 0612589273
e-mail: loesrijken@hotmail.com

Afvaardiging 2e jaars: Carolien Janssen
tel. mobiel 0638056206
e-mail: carolienjanssen211@gmail.com

Afvaardiging 1e jaars: nog aan te wijzen bij de start van de cursus