Praktische gegevens

Enkele praktische gegevens

Aanwezigheid:
Iedereen probeert op tijd te komen: ± 10 min. voor aanvang van de les.
Koffie en thee zijn te koop voor de aanvang van de 1e les en in de pauze tussen de 1e en de 2e les. Kosten: € 1,50 per kopje

Melden van afwezigheid:
Bij mevr. Marianne Hamers, die in de cursus de rol van secretaris vervult (telefonisch: 0620407984  of per e-mail: m.hamers4@kpnplanet.nl)
Tref met een medecursist een regeling i.v.m. eventueel uitgedeeld lesmateriaal.

Presentielijst:
Deze gaat wekelijks rond. Als u van tevoren weet dat u één of meerdere keren afwezig zult zijn, dit graag vooraf invullen.

Stuurgroep:
De cursus TVG Amsterdam heeft een stuurgroep, die de cursus leidt en begeleidt en de communicatie bevordert tussen docenten en cursisten.
De stuurgroep wordt gevormd door de cursusleider (André Fox), de secretaris (Pieter Licht), een afvaardiging van de docenten en een afvaardiging van de cursisten (één uit ieder jaargroep). De penningmeester woont in principe de vergaderingen van de stuurgroep bij.

Afvaardiging 3e jaars: Marianne Hamers
Plutostraat 104, 1829 DH Alkmaar / Ouddorp, tel. mobiel 06 20407984
e-mail: m.hamers4@kpnplanet.nl

Afvaardiging 2e jaars: Loes Wijers
Kerkepad 2, 1474 RH  Oosthuizen, tel. mobiel 06 12589273
e-mail: loesrijken@hotmail.com

Afvaardiging 1e jaars: nog aan te wijzen bij de start van de cursus

De stuurgroep komt 4 maal per seizoen bij elkaar. Vragen of opmerkingen vanuit de cursisten kunnen aan de leden van de stuurgroep worden doorgegeven. Na de vergadering van de stuurgroep wordt terug gerapporteerd. De data van de vergaderingen staan op het lesrooster.