Praktische gegevens

Enkele praktische gegevens over de TVG-cursus

Aanwezigheid / afwezigheid:
Iedereen probeert op tijd te komen: ca 10 min. voor aanvang van de les. Meld je afwezigheid vooraf bij de secretaris van de TVG (telefonisch: 0683995520  of per e-mail tvg.amsterdam@outlook.com of via de TVG groepsapp. Tref met een medecursist een regeling i.v.m. het eventueel uitgedeelde lesmateriaal. Wekelijks wordt er een presentielijst bijgehouden. Als u weet dat u één of meerdere keren afwezig zult zijn, dit graag vooraf aangeven aan de secretaris.

Koffie- en theebonnen kopen
Een bonnenblad voor tien koppen koffie (kosten: € 15,-) en/of een bonnenblad voor tien koppen thee (kosten: € 12,50,-) zijn elke eerste lesdag van de maand te koop. Dit kan uitsluitend via contante betaling. Deze bonnen kunnen dan voorafgaand aan de lessen en in de pauze tussen de twee lessen worden ingeleverd voor koffie of thee.

Online of fysieke aanwezigheid
In de coronaperiode is de TVG-cursus Amsterdam gewoon online doorgegaan via ZOOM. De komende cursus 2024 – 2025 is het laatste cursusjaar dat we deze online ondersteuning organiseren. Een voordeel van ZOOM-gebruik in de afgelopen jaren was dat er een opname van elke les kon worden gemaakt, die achteraf via WeTransfer verspreid kon worden onder alle cursisten. Dus ook al miste je een keer een les dan kon je die thuis eenvoudig inhalen. Dat voordeel valt weg als we stoppen met ZOOM. Maar in het afgelopen studiejaar hebben we al geëxperimenteerd met het maken van geluidsopnamen van de lessen. Dit blijkt een prima en eenvoudig uitvoerbaar alternatief te zijn voor de ZOOM-opnamen. De geluidsopnamen worden na afloop van de lessen op de betreffende dinsdag verspreid via de TVG-app.

Alleen in geval van terugkeer van corona OF in geval er een uitvaartdienst wordt gehouden in de Paaskerk zullen we voor de gehele cursistengroep de online variant weer moeten inzetten. Docent en cursisten ontmoeten elkaar ieder thuis zittend achter een scherm. Niet zo leuk als bij elkaar in een cursusruimte, maar we kunnen dan tenminste wel verder.

Stuurgroep:
De cursus TVG Amsterdam heeft een stuurgroep, die de cursus leidt en begeleidt en de communicatie bevordert tussen docenten en cursisten.
De stuurgroep wordt gevormd door de cursusleider (André Fox), de secretaris (Pieter Licht), een afvaardiging van de docenten en een afvaardiging van de cursisten (één uit iedere jaargroep). De penningmeester woont in principe de vergaderingen van de stuurgroep bij.
De stuurgroep komt vier maal per seizoen via ZOOM bij elkaar. Vragen of opmerkingen vanuit de cursisten kunnen aan de leden van de stuurgroep worden doorgegeven. Na de vergadering van de stuurgroep wordt er met een verslag gerapporteerd. De data van de vergaderingen staan vermeld onderaan het lesrooster.

Afvaardiging 1e jaars: nog aan te wijzen bij de start van de cursus

Afvaardiging 2e jaars: Arco Kostelijk, telefoon: 0623662323, e-mail: a.c.kostelijk@outlook.com

Afvaardiging 3e jaars: Marieke Burggraaf, telefoon: 06 12776310; e-mail: marieke2024@gmail.com