Publiciteit/PowerPoint

Als u bekendheid wilt geven aan het bestaan van deze cursus door middel van berichtgeving via het kerkblad, een nieuwsbrief of voor op de zondagse liturgie, kunt u gebruik maken van het onderstaande persbericht. Voor uw PowerPointpresentatie verwijzen wij u naar de desbetreffende pagina.

PERSBERICHT

Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
Een cursus die verrast. boeit en verdiept

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is
1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man? Hoe kijken we als 21ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus? Welke invloed heeft Augustinus gehad op de huidige theologische inzichten? Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden in Amstelveen.

Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept hun kijk op dingen die deels al bekend waren maar ook heel veel nieuwe inzichten bieden. Kortom: een ervaring! Evaluatie van de cursus in 2022/23 leverde met 27 cursisten een beoordeling ‘zeer goed’ op.

De cursus is in de jaren ’80 gestart onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Aangezien enkele jaren geleden de PKN de landelijke coördinatie van deze cursus niet meer op zich kon nemen, is in Amsterdam besloten om zelfstandig verder te gaan. We hanteren nog altijd de afkorting TVG, maar de kring van cursisten is met deze nieuwe naam breder geworden dan alleen leden van de PKN. De cursus is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist, wel interesse en motivatie. De cursus kent een cyclus van drie jaar. Per jaar worden van eind augustus tot eind april op elke dinsdagochtend van 10.00 -13.00 uur gedurende 34 weken in totaal 66 lessen (van 5 kwartier) gegeven door enthousiaste, deskundige en ervaren docenten (locatie: De Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1, 1185 CN). Per jaar bedragen de kosten € 350,-. Het is ook mogelijk om de cursus voor één jaar te volgen of om een aantal vakken te volgen uit het aanbod van 12 vakken. Een beperkt aantal cursiten kan de cursus ook online vo;gen.

Voor meer informatie en/of een aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: 
Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl