Publiciteit/PowerPoint

Als u bekendheid wilt geven aan het bestaan van deze cursus door middel van berichtgeving via het kerkblad, een nieuwsbrief of voor op de zondagse liturgie, kunt u gebruik maken van het onderstaande persbericht. Voor uw PowerPointpresentatie verwijzen wij u naar de desbetreffende pagina.

PERSBERICHT

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amsterdam (TVG)
(van eind augustus 2021 – eind april 2022)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is
1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man? Hoe kijken we als 21ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus? Welke invloed heeft Augustinus gehad op de huidige theologische inzichten? Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.

Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept hun kijk op dingen die deels al bekend waren maar ook heel veel nieuwe inzichten bieden. Kortom: een ervaring!

De cursus is in 1989 gestart onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam Theologische Vorming voor Gemeenteleden (ook afgekort: TVG). Aangezien enkele jaren geleden de PKN de landelijke coördinatie van deze cursus niet meer op zich kon nemen, is in Amsterdam besloten om zelfstandig verder te gaan. We hanteren nog altijd de afkorting TVG, maar de kring van cursisten is met deze nieuwe naam breder geworden dan alleen leden van de PKN. De cursus is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden van eind augustus tot eind april op elke dinsdagochtend gedurende 34 weken in totaal 66 lessen gegeven door enthousiaste, deskundige en ervaren docenten (locatie: Thomaskerk Amsterdam-Zuid). Per jaar bedragen de kosten € 285,-. Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal vakken te volgen uit het aanbod van 12 vakken.

De tweede helft van de afgelopen cursus is vanwege corona volledig online verlopen. Dit is zo goed gegaan dat we ook na corona een beperkt aantal cursisten de mogelijkheid willen bieden om de cursus online te volgen. Dat kan uitsluitend in geval er sprake is van een medische reden of als de afstand tot Amsterdam te groot is. Amsterdam is namelijk de enige plaats in de provincie Noord-Holland waar deze cursus wordt gegeven.

Voor meer informatie en of een aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: Pieter Licht,
tel. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl