Publiciteit/PowerPoint

Als u bekendheid wilt geven aan het bestaan van deze cursus door middel van berichtgeving via het kerkblad, een nieuwsbrief of voor op de zondagse liturgie, kunt u gebruik maken van het onderstaande persbericht. Voor uw PowerPointpresentatie verwijzen wij u naar de desbetreffende pagina.

PERSBERICHT

Theologie voor Geïnteresseerden

De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) wordt vanaf eind augustus voor de tweede keer aangeboden in Amstelveen na zich bijna 40 jaar in Amsterdam te hebben afgespeeld. Oorspronkelijk gestart binnen de Protestantse Kerk Nederland draait de cursus nu acht jaar zelfstandig. De cursus kent 12 verschillende vakken en vindt gedurende 8 maanden (eind aug. – eind april) elke dinsdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur plaats in de Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1.

De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te volgen. Een beperkt aantal cursisten kan ook online (via Zoom) deelnemen. Aan de orde komen vakken als Oude en Nieuwe Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Diaconaat en zes andere vakken waaronder Jodendom en Wereldgodsdiensten. De cursus wordt gegeven door gekwalificeerde docenten en predikanten. De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerkgenootschap. Een recente evaluatie van de cursus onder 28 cursisten leverde een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van 9,4 op. De relatief lage kosten voor de cursus (€ 350, dat is € 5,50 euro per les van 75 minuten) zijn te danken aan het feit dat de betrokken docenten genoegen nemen met een bescheiden vergoeding voor hun bijdrage en aan de relatief lage zaalhuur in Amstelveen.  

Voor meer informatie kunt u naar het contactformulier op www.tvg-amsterdam.nl of via de secretaris Pieter Licht (e-mail: tvg-amsterdam@outlook.com). Op verzoek krijgt u dan een uitgebreide studiegids toegestuurd.