Pastoraat

docent: ds Riekje van Osnabrugge
aantal lessen: ieder jaar 4, totaal 12 lessen
versie 2020 – 2021

Pastoraat is een term die gebruikt kan worden voor allerhande vormen van het omzien van mensen naar elkaar binnen een meer of mindere gelovige/kerkelijke context. Dit klinkt zo breed en wijd, dat enige ordening in de wereld van het pastoraal handelen niet overbodig lijkt. In de colleges staan we dan ook o.a. stil bij verschillende modellen, stromingen, methoden en thematieken binnen het pastoraat. We zoomen per jaar op enkele thema’s in.
Doel van de colleges pastoraat:
1. inzicht krijgen in verschillende vormen, thema’s, invalshoeken en manieren van pastoraat
2. verkrijgen van meer praktische handvatten om zelf toe te passen in de eigen situatie.

Per jaar wordt er op een specifiek pastoraal thema ingezoomd.

Riekje van Osnabrugge studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna was zij eerst 10 jaar werkzaam als lerares godsdienst aan een scholengemeenschap in Hilversum. Sinds 1993 is zij studentenpastor in Amsterdam bij NEWConnective, een breed levensbeschouwelijk platform voor studenten. Ze volgde o.a. de opleiding Contextueel Pastoraat.
Bij NEWConnective ontmoet en begeleidt ze veel individuele studenten met diverse achtergronden en levensbeschouwingen en met verschillende levensvragen. Ook begeleidt ze jaarlijks een rouwgroep voor studenten.