Pastoraat

docent: ds. B.J. Griffioen
aantal lessen: ieder jaar 4, totaal 12 lessen

Bert Griffioen heeft, na een recent verzoek van de kant van de TVG-cursus, aangegeven het vak Pastoraat te willen verzorgen binnen de cursus. Daarom moet hij even de tijd krijgen om vast te stellen welke onderwerpen hij aan de orde wil stellen binnen zijn lessen Pastoraat. Om die reden staat hieronder nog de tekst uit de vorige studiegids. Onderdelen uit deze beschrijving zullen beslist terugkeren in zijn lessen.

Er zijn veel definities van pastoraat. Eén ervan is: ‘pastoraat vindt plaats waar mensen met aandacht en zorg met elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde.’  Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. Dat roept allerlei Bijbelse beelden en teksten op, waarin over de herderlijke zorg van God en Jezus wordt gesproken. Naast het beeld van de ‘herder’ vind je ook andere woorden en beelden in de Bijbel, die van betekenis zijn voor het pastoraat. In de brieven in het Nieuwe Testament kom je herhaaldelijk het woordje ‘elkaar’ tegen. We worden opgeroepen elkaar te bemoedigen, elkaar te stimuleren, voor elkaar te zorgen. De wederkerigheid staat centraal. Een mens is dus ‘schaap’ en ‘herder’ tegelijk..

Mensen hebben verschillende pastorale gaven. De één is goed in luisteren, de ander ziet er niet tegenop om met iemand te bidden, weer een ander voelt zich meer op z’n gemak als hij iets praktisch kan doen.

Het pastoraat is van wezenlijk belang voor het kerk-zijn en is daarom verankerd in de ‘Romeinse Artikelen’ van de Kerkorde. Zo staat er in Artikel X,3: ‘De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.

In de lessen staan we stil bij verschillende modellen, stromingen, methoden en thematieken binnen het pastoraat. We zoomen per jaar op enkele thema’s in.

Bert J. Griffioen studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij 10 jaar predikant van de Gemeente rond de kerk van Ammerstol, vervolgens 9 jaar in Badhoevedorp-Lijnden en sinds 2 jaar geestelijk verzorger van de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.