Pastoraat

docent: ds. B.L. Bos
aantal lessen: ieder jaar 4, totaal 12 lessen
versie 2021 – 2022

Er zijn veel definities van pastoraat. Eén ervan is: ‘pastoraat vindt plaats waar mensen met aandacht en zorg met elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde.’  

Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. Dat roept allerlei Bijbelse beelden en teksten op, waarin over de herderlijke zorg van God en Jezus wordt gesproken.

Naast het beeld van de ‘herder’ vind je ook andere woorden en beelden in de Bijbel, die van betekenis zijn voor het pastoraat. In de brieven in het Nieuwe Testament kom je herhaaldelijk het woordje ‘elkaar’ tegen. We worden opgeroepen elkaar te bemoedigen, elkaar te stimuleren, voor elkaar te zorgen. De wederkerigheid staat centraal. Een mens is dus ‘schaap’ en ‘herder’ tegelijk..

Mensen hebben verschillende pastorale gaven. De één is goed in luisteren, de ander ziet er niet tegenop om met iemand te bidden, weer een ander voelt zich meer op z’n gemak als hij iets praktisch kan doen.

Het pastoraat is van wezenlijk belang voor het kerk-zijn en is daarom verankerd in de ‘Romeinse Artikelen’ van de Kerkorde. Zo staat er in Artikel X,3: ‘De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.

In de lessen staan we stil bij verschillende modellen, stromingen, methoden en thematieken binnen het pastoraat. We zoomen per jaar op enkele thema’s in.

Benedikte L. Bos studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna was zij 5 jaar predikant in Oudemirdum (Friesland), vervolgens 18 jaar in Bilthoven en sinds 3 jaar is zij predikant in Ouderkerk aan de Amstel.