Nuttige adressen

Enkele nuttige adressen/gegevens:

André Fox (cursusleider)
De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH AMSTERDAM
Tel.: 020-6731335
e-mail: afox@xs4all.nl

Pieter Licht (secretaris)
Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen
Tel.: 020-4417297/06 83995520
e-mail: pieter.licht@gmail.com

Fred Horst (penningmeester)
Aristoteleslaan 20
1277 AS Huizen N-H
tel. 035 – 8880609 / mobiel: 06 11901689
e-mail: fredhorst@ziggo.nl
Girorekening NL81 INGB 0004871357
t.n.v. Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam

Vertegenwoordiger 3e jaars:
Herman de Geus
Jan Paetsplein 5, 2332 PJ Leiden, tel: 071-5310045

e-mail: hermiek90@gmail.com

Vertegenwoordiger 2e jaars:
Elma Schlecht
Amsteldijk 109-1, 1078 RP Amsterdam, tel. 020-6717383

e-mail: m.schlecht@kpnplanet.nl

Vertegenwoordiger 1e jaars:
nog aan te wijzen bij de start van de cursus

Maaike Lok-Funcke (coördinator voor het Studium Generale)
Piratenweg 6, 2132 TS Hoofddorp, tel. 06-25354053
e-mail: lok-funcke@hetnet.nl

Han van Engelen (webmaster)
Schildmeer 36, 1509 JL, Zaandam
Tel.: 0757711850
e-mail: hanvanengelen@outlook.com