Nuttige adressen

Enkele nuttige adressen/gegevens:

André Fox (cursusleider)
Crabschuytstraat 28, 1034 BL AMSTERDAM
Tel.: 020-6731335
e-mail: afox@xs4all.nl

Pieter Licht (secretaris)
Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen
Tel.: 020-4417297/06 83995520
e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com

Marieke Burggraaf (penningmeester)
Van Riebeeklaan 4, 2024 AH Haarlem
tel. : 06 12776310
e-mail: marieke2024@gmail.com
Bankrekening NL81 INGB 0004871357
t.n.v. Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (oude benaming)

Afvaardiging 1e jaars in stuurgroep: nog aan te wijzen bij de start van de cursus

Afvaardiging 2e jaars in stuurgroep: Arco Kostelijk, telefoon: 0623662323, e-mail: a.c.kostelijk@outlook.com

Afvaardiging 3e jaars in stuurgroep: Marieke Burggraaf, telefoon: 06 12776310; e-mail: marieke2024@gmail.com

Maaike Lok-Funcke (coördinator voor het Studium Generale)
Piratenweg 6, 2132 TS Hoofddorp, tel. 06-25354053
e-mail: lok-funcke@hetnet.nl