Nieuwe Testament

docent: drs. Jos de Heer
aantal lessen: ieder jaar 8, in totaal 24 lessen
versie 2021 – 2022

In dit cursusjaar wil ik aandacht besteden aan de vier evangeliën: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. De literaire opbouw en eigen aard van ieder van de vier zal uitgangspunt van de bespreking zijn. De grote vraag van de evangeliën is: Wie is Jezus? Een vraag die al twintig eeuwen de meest uiteenlopende antwoorden heeft uitgelokt. Over geen enkele historische persoon zijn zoveel films gemaakt, boeken geschreven en andere kunstwerken gemaakt. Is Jezus de zoon van God, zoals men in de kerk beweert? En zo ja, wat betekent die aanduiding, die immers ook Romeinse keizers gesierd heeft? Is Jezus een revolutionair? En zo ja, waarom is die aanduiding nou niet bepaald karakteristiek voor zijn volgelingen die zich kerk noemen? In ieder geval was Jezus Jood. Daar is historisch geen enkele twijfel over mogelijk. Maar waarom heeft het christendom zich dan zo lang en vaak ronduit anti-Joods gedragen?

Bij het bespreken van deze teksten wil ik recht doen aan de prachtige literaire kwaliteit én de theologische zeggingskracht, zonder enige kerkelijke of dogmatische vooringenomenheid. Veel aandacht wordt gegeven aan zowel de Joodse achtergrond als de culturele achtergrond van het Hellenisme van de eerste eeuw, terwijl voortdurend de relevantie van dit gedachtegoed voor de praktijk van vandaag gezocht wordt. De aandachtige, meditatieve lezing, de zogenaamde ‘lectio divina’, biedt hierin veel mogelijkheden.

Jos de Heer is predikant ( PKN) en heeft als zodanig gewerkt in de Peel, Rotterdam, Delft (studentenpredikant), Utrecht, Ouderkerk a/d Amstel en momenteel in Zaltbommel. Hij was tot voor kort voorzitter van ‘Vacare’, platform voor meditatief leven (initiatief van en werkzaam binnen de PKN). Hij is gespecialiseerd in het NT en de spiritualiteit.  Hij heeft gepubliceerd over de Apocalyps van Johannes en het evangelie naar Lucas en het boek Handelingen (Lucas-Acta, vier delen verschenen) en onlangs De Ladder van de kloosterlingen. Over de spiritualiteit van de lectio divina van Guigo II de kartuizer.