Liturgiek

docent: ds. Klaas Holwerda
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen

De liturgiek bestudeert de veelkleurige geschiedenis en praktijk van de christelijke eredienst.

Dit jaar richten we ons op de gang van het kerkelijk jaar. Welke feestdagen bepalen de dynamiek ervan? Wat is het karakter van de verschillende perioden van het jaar? Hoe krijgen de afzonderlijke zondagen hun eigen kleur in de gang van feest naar feest en welke rol spelen leesroosters daarin?

De andere jaren buigen we ons over respectievelijk de structuur van de zondagsviering en capita selecta als liturgie bij bijzondere gelegenheden, getijden, inrichting van de ruimte, taal en symboliek, kunst en verbeelding in de liturgie.

Klaas Holwerda (1960) studeerde theologie in Groningen met als specialisatie hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Hij was als predikant werkzaam in Culemborg en Amsterdam. Tegenwoordig legt hij zich met name toe op het ontwikkelen van projecten op het grensvlak van kerk, kunst en liturgie, zoals de Art Stations (Amsterdam 2019). Ook was hij nauw betrokken bij de samenstelling van het Liedboek (2013) en het digitale compendium van achtergrondinformatie daarbij (www.liedboekcompendium.nl).