Liturgiek

docent: ds Klaas Holwerda
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen
versie 2019 – 2020

De liturgiek bestudeert de veelkleurige geschiedenis en praktijk van de christelijke eredienst. Dit jaar richten we ons op de structuur van de zondagsviering. Hoe is deze opgebouwd en hoe kreeg ze in de loop van de eeuwen haar huidige vorm? Welke functie hebben de afzonderlijke elementen daarin? Welke dynamiek ontvouwt zich en hoe komt daarin betekenis tot stand?
Het tweede jaar krijgen het kerkelijk jaar en liturgie bij bijzondere gelegenheden als doop, huwelijk en uitvaart aandacht. Het derde jaar richten we ons op de getijden, bijzondere vormen van liturgie, de inrichting van de ruimte, taal en symboliek, kunst en verbeelding in de liturgie.

Klaas Holwerda studeerde theologie in Groningen met als specialisatie hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Als predikant was hij eerder werkzaam in Culemborg en sinds 2003 in Amsterdam. Hij is secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), was als lid van de redactie nauw betrokken bij de samenstelling van het Liedboek (2013) en is momenteel lid van de redactie van het Liedboekcompendium. Ook ontwikkelt hij initiatieven op het grensvlak van kerk, kunst en liturgie