Liturgiek

docent: ds. Klaas Holwerda
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen
versie 2020 – 2021

De liturgiek bestudeert de veelkleurige geschiedenis en praktijk van de christelijke eredienst. Dit jaar geven we aandacht aan liturgie bij bijzondere gelegenheden als doop, huwelijk en uitvaart, evenals aan de getijden, de inrichting van de ruimte, taal en symboliek, kunst en verbeelding in de liturgie.

In de beide andere jaren staan respectievelijk de structuur van de zondagsviering en de gang van het kerkelijk jaar centraal.

Klaas Holwerda studeerde theologie in Groningen met als specialisatie hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Als predikant was hij eerder werkzaam in Culemborg en sinds 2003 in Amsterdam. Hij is secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), was als lid van de redactie nauw betrokken bij de samenstelling van het Liedboek (2013) en is momenteel lid van de redactie van het Liedboekcompendium. Ook ontwikkelt hij initiatieven op het grensvlak van kerk, kunst en liturgie.