Liturgiek

docent: ds. Klaas Holwerda
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen
versie 2023-2024

De liturgiek bestudeert de veelkleurige geschiedenis en praktijk van de christelijke eredienst.

Dit jaar geven we aandacht aan capita selecta zoals liturgie bij bijzondere gelegenheden als doop, huwelijk en uitvaart; de getijden; de inrichting van de liturgische ruimte; taal en symboliek, kunst en verbeelding in de liturgie.

In de beide andere jaren staan respectievelijk de structuur van de zondagsviering en de gang van het kerkelijk jaar centraal.

Klaas Holwerda (1960) studeerde theologie in Groningen met als specialisatie hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Hij was als predikant werkzaam in Culemborg en Amsterdam. Tegenwoordig legt hij zich met name toe op het ontwikkelen van projecten op het grensvlak van kerk, kunst en liturgie, zoals de Art Stations (Amsterdam 2019). Ook was hij nauw betrokken bij de samenstelling van het Liedboek (2013) en het digitale compendium van achtergrondinformatie daarbij (www.liedboekcompendium.nl).