Liturgiek

docent: ds. Klaas Holwerda
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen
versie 2024-2025

De liturgiek bestudeert de veelkleurige geschiedenis en praktijk van de christelijke eredienst. Dit jaar richten we ons op de vormgeving van de zogenaamde hoofddienst op zondagen en feestdagen. Wat is structuur van de dienst en hoe heeft deze zich in de loop van de geschiedenis gevormd? Welke functie hebben afzonderlijke elementen? Welke dynamiek ontvouwt zich en hoe komt daarin betekenis tot stand?

Het tweede jaar krijgt de gang van het kerkelijk jaar aandacht. Het derde jaar richten we ons op liturgie bij bijzondere gelegenheden en op de getijden, de inrichting van de ruimte, taal en symboliek, kunst en verbeelding in de liturgie.

Klaas Holwerda studeerde theologie in Groningen met als specialisatie hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Hij was als predikant werkzaam in Culemborg en Amsterdam. Tegenwoordig legt hij zich met name toe op het ontwikkelen van projecten op het raakvlak van kerk, kunst en liturgie (zie www.abarte.nl). Ook was hij nauw betrokken bij de samenstelling van het Liedboek (2013) en het digitale compendium van achtergrondinformatie daarbij

(www.liedboekcompendium.nl).