Kosten en wijze van betalen

Kosten en wijze van betalen

De kosten van de cursus bedragen per cursusjaar € 350, – inclusief ondersteunend materiaal (dit komt neer op € 5,50 per les van 75 minuten). Dit bedrag voor het cursusjaar 2024-2025 graag vóór 1 oktober 2024 overmaken op bankrekeningnummer NL81INGB0004871357 t.n.v. Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (dit is de oude naam voor de cursus). Indien nodig kan in overleg met de penningmeester het bedrag ook in drie termijnen worden betaald (tweemaal € 125,- en eenmaal € 100,-). De kosten voor echtparen bedraagt € 525,- Indien u zich aanmeldt voor een gedeelte van het lespakket (tenminste 20 van de in totaal 64 lessen) is de prijs € 9,00 per lesuur. Als het aantal ‘voltijdse’ cursisten het maximum van 30 bereikt, worden er maximaal vier ‘deeltijd’ cursisten toegelaten in de cursus.

De kosten mogen overigens nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan de cursus. In overleg met de cursusleiding is in dat geval een regeling te treffen.