Kosten en wijze van betalen

Kosten en wijze van betalen
De kosten van de cursus bedragen € 285,- (voor echtparen € 427,50). Dit bedrag graag vóór 1 oktober 2021 overmaken op bankrekening NL 81 INGB 0004 871357 t.n.v. Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam. Indien nodig kan in overleg met de penningmeester het bedrag ook in drie termijnen worden betaald van € 95,- . Indien u zich opgeeft voor een gedeelte van de cursus is een aangepaste prijs van toepassing (€ 7,00 per lesuur). Teruggave van cursusgeld behoort in principe niet tot de mogelijkheden. Overigens mogen de kosten nooit een bezwaar zijn om de cursus te gaan volgen; in overleg met de cursusleider is altijd een regeling te treffen.