Blok 2
Joodse feestdagen
Docent: drs. Adri van der Wal (Hoofddorp)
Data: 14, 21 en 28 november 2024

Het Jodendom kent een veelheid aan religieuze feestdagen. Het leeft “van feest tot feest”. Daarvan zijn de sabbat en Pesach (Paasfeest), Sjawoeot (Pinksterfeest) en Soekkot (Loofhuttenfeest) wellicht het meest bekend.

In de cursus zal aandacht worden besteed aan de genoemde feesttijden, maar ook zullen enkele andere feesten aan de orde komen: Poerim, de 9e Av, Rosj HaSjana (Nieuwjaarsdag), Jom Kippoer (Grote Verzoendag), Chanoeka.

Belangrijk materiaal zijn de feestenkalenders in Exodus 34, Leviticus 23 en Deuteronomium 16. De lesstof zal met beeldmateriaal worden geïllustreerd.

Data: 14, 21 en 28 november 2024
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Paaskerk, Amstelveen

Adri van der Wal werd geboren in 1953. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij afstudeerde met Oude Testament als hoofdvak. Hij was tot zijn emeritaat -in september 2018- gemeentepredikant in Hoofddorp. Tevens is hij docent Oude Testament aan de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden te Rotterdam – Capelle a.d. IJssel en secretaris van het bestuur van deze cursusplaats. Hij is lid van de Protestantse Raad voor Kerk & Israël van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 1983 schrijft hij exegetische notities bij de zondagslezingen voor de Liturgische Handreiking, uitgegeven door de Abdij van Berne. Ook is hij redactielid van het Historisch Tijdschrift Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij publiceerde enkele bibliografieën en schreef artikelen over Bijbelse onderwerpen in nationale en internationale tijdschriften en bundels. De meest recente publicatie is een artikel over 2 Koningen 4: 42-44 in de Amsterdamse Cahier 35 (mei 2022). Hij schreef tevens enkele artikelen over kerkbouw. Een uitleg van het Bijbelboek Habakuk en een monografie over de architect B.W. Plooij (1890-1967) zijn in voorbereiding.