Jodendom

docent: ds. C. Schakel
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen
versie 2024 – 2025

Binnen de cursus TVG Amsterdam die nu in Amstelveen wordt gegeven, bestaat ruime aandacht voor het Jodendom.

In het eerste jaar worden de achtergronden en de geschiedenis van het Jodendom geschetst: het Jodendom van het Oude Testament, het Jodendom van de inter-testamentaire periode en het Jodendom in Jezus′ tijd. Misjna en Talmoed krijgen uitgebreid de aandacht en ook de rabbijnse leeswijze van de Tenach komt uitvoerig aan de orde. Bovendien krijgt u een overzicht van de geschiedenis van de Joden vanaf de verwoesting van de tempel tot aan het begin van de 21-ste eeuw, waarbij de belangrijke stromingen en personen aan bod zullen komen.

In het tweede jaar nemen we het hedendaagse Jodendom onder de loep:

 • welke stromingen en richtingen zijn er?
 • welke geloofsovertuigingen leven er onder de Joden?
 • hoe is de geloofspraktijk (sjabbat, een paleis in de tijd; kasjroet, leren nee zeggen; beriet miela, besnijdenis; bar / bat mietswa, zoon / dochter van het gebod enz.)

In het derde jaar houden we ons bezig met enkele specifieke onderwerpen:

 • zes gangbare vragen over het Jodendom:
  • waarom is Israël zo belangrijk voor Joden?
  • wat is de rol van vrouwen in het Jodendom?
  • waarom zijn zoveel begaafde mensen Joods?
  • wat is ´Joodse humor´?
  • giejjoer, kun je als niet-jood overgaan naar het Jodendom?
  • wat betekent het het ´uitverkoren´ volk te zijn?      
 • Joodse liedcultuur
 • Joodse gebeden en gedichten door de eeuwen heen

Kees Schakel studeerde theologie aan de VU en aan de UVA. Als leraar godsdienst en als gemeentepredikant heeft hij zich vele jaren beziggehouden met de studie van het Jodendom. Hij leidde enige tijd de woensdagavondkring ‘Meelezen met de synagoge’. Momenteel is hij betrokken bij leerhuizen in de Pauluskerk te Rotterdam en de Dominicuskerk te Amsterdam, waarin de Bijbel volgens de joodse traditie wordt geopend. Tevens geeft hij cursussen Hebreeuws in Amsterdam, Capelle aan den IJssel en Hoofddorp. Hij zingt als tenor in het koor Rénanim en is vicevoorzitter van het 4 mei comité Amsterdam-Oost.