Geloofsleer

docent: dr Harmen de Vries
aantal lessen: ieder jaar 8, in totaal 24 lessen
versie 2019 – 2020

Hoe verwoorden we anno 2019 de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof? Wat is de blijvende inhoud van het christelijk geloof in een veranderende wereld? Om een antwoord te vinden op deze vragen bestuderen we in het vak geloofsleer de hoofdonderwerpen van de christelijke theologie (God, Christus, Heilige Geest, schepping, verlossing, voleinding).
In het vak wordt studie gemaakt van de bijbelse wortels van de christelijke geloofsconcepten en aandacht besteed aan stromingen, debatten en theologen die van belang zijn geweest bij de ontwikkeling van de christelijke geloofsleer. Daarbij wordt ingegaan op belangrijke discussies en knelpunten, zoals de vraag naar de verhouding tussen Gods almacht, zijn liefde en het lijden, de vraag naar de betekenis van Christus’ kruis en opstanding, en de vraag naar de verhouding tussen het werk van de Geest in de schepping en diens vernieuwende werk in kerk en wereld.

Harmen de Vries studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en concentreerde zich in zijn doctoraalfase op de vakken Nieuwe Testament en dogmatiek. Hij was pastor in enkele zorginstellingen en predikant in enkele gemeentes. Hij is thans als predikant verbonden aan de Pelgrimskerk te Amsterdam-Buitenveldert (PKN). In 2006 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op het proefschrift ‘Om heil en genezing te vinden’, een studie op het snijvlak van praktische, charismatische en Bijbelse theologie. Eind 2007 verscheen van zijn hand ‘Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts’, dat handelt over het omgaan met ziekte in zorginstelling en kerk. In 2011 verscheen bij uitgeverij Boekencentrum zijn ‘Hoe worden de doden opgewekt?’, een bijbels-theologische studie over de contouren van het opstandingsbestaan.