Online of fysieke aanwezigheid

Voor de afgelopen cursus 2021 – 2022 hadden we in de studiegids aangegeven dat de TVG-cursus in Amsterdam ook online wordt aangeboden. Dat betekent dat cursisten die toen op de online variant instapten voor een periode van drie jaar kunnen rekenen op deelname aan een online TVG-cursus.

De TVG-stuurgroep heeft inmiddels besloten om te stoppen met het continueren van dit aanbod voor drie jaar, omdat we geen online cursus vanuit Amsterdam willen worden. We geven nadrukkelijk de voorkeur aan fysieke aanwezigheid van de cursisten op de cursuslocatie in Amsterdam.

De komende twee cursusjaren is er dus nog wel sprake van een online variant en daar mogen bij hoge uitzondering een beperkt aantal nieuwe cursisten gebruik van maken.
MAAR: na twee jaar stoppen we met het online aanbieden van de cursus.
Dus deelname aan de cursus die start in augustus 2024 is slechts mogelijk door fysieke aanwezigheid in Amsterdam. Alleen in geval van terugkeer van corona zullen we voor de gehele cursistengroep de online variant weer moeten inzetten.