Filosofie

docent: Frans Frijns
aantal lessen: ieder jaar 3; 9 lessen in totaal
versie 2020 – 2021

In het huidige denken over de mens neemt de Frans-Amerikaanse antropoloog, filosoof, historicus en literatuurwetenschapper René Noël Girard een aparte plaats in. Twee termen typeren zijn filosofie: mimese en zondebok. In alles wat hij doet, vergelijkt de mens zich met anderen: hij wil hebben en zijn wat die ander is en heeft. Wat dat is, is een tweede. Maar een kernverlangen drijft hem tot rivaliteit en concurrentie. Het is zaak dit mechanisme te doorzien en zich daarvan los te maken. Een van de vluchtwegen is het zondebok mechanisme: een mens zoekt een vijand, iemand waaraan hij de schuld kan geven als iets fout loopt en zijn eigen falen te verbloemen. De grote vraag is dan: hoe om te gaan met deze mechanismes.

Frans Frijns studeerde theologie in Rome met als specialisatie liturgie-wetenschap. Hij werkte als docent aan een theologische opleiding. Daarna was hij docent voor het vak mens- en maatschappijbeschouwing aan een opleiding voor maatschappelijk werk. Na zijn pensioen verzorgde hij lessen filosofie en literatuur, vooral voor ouderen, in plaatselijke wijkcentra.