Filosofie

docent: Prof. Dr. W. Stoker
aantal lessen: ieder jaar 3; 9 lessen in totaal
versie 2021 – 2022

De proclamatie van Nietzsche: ‘God is dood’

In deze cursus bespreken we aan de hand van Nietzsche’s hoofdwerk Also sprach Zarathustra (1883-85) Nietzsche’s kernboodschap van de ‘dood van God’. We zullen zien dat dit een cultuurschok te weeg brengt. Een ontwaarding van alle traditionele waarden. Wat houdt  Nietsche’s kritiek op het godsbeeld eigenlijk in? De tijdsopvatting is niet meer die van het christendom: de verwachting van Gods vrederijk, maar die van de ‘eeuwige wederkeer’. De werkelijkheid wordt ten diepste bepaald door ‘wil tot macht’. Hoe gaat de mens daarmee om? Is het nihilisme het antwoord? Wordt de mens een Übermensch? Hoe heeft de theologie gereageerd op Nietzsche’s filosofie? Aanschaf: F. Nietzsche, Zo sprak Zarathustra (een Nederlandse of Duitse uitgave).

Wessel Stoker doceerde godsdienstfilosofie en esthetica aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde tal van boeken op het gebied van de godsdienstfilosofie en de esthetica. Dit jaar verschijnt Imaging God anew: A theological aesthetics en onder zijn redactie (samen  met Frank  Bosman): Kunstenaars in Gods spoor: peilingen naar het religieus of spirituele van kunst in een seculiere wereld

website: wesselstoker.eu