Filosofie

docent: Frans Frijns
aantal lessen: ieder jaar 3; 9 lessen in totaal
versie 2019 – 2020

Plato en Aristoteles zijn de klassiekers van de Griekse filosofie, waarvan de invloed tot nu doorwerkt. Het lijkt soms of daarmee de kern van wat in die tijd aan gedachten leefde, werd samengevat. Maar er is meer en vooral tegenwoordig komen die andere denkers meer in de belangstelling. Een bekende hedendaagse filosoof als P. Sloterdijk, haalt het “panta rei” van Heracleitos en het kynisme van Diogenes naar voren.
Zo’n zelfde spanning tussen tegenover elkaar staande benaderingen gaat door in de geschiedenis. Het zelfverzekerde “ik denk, dus ik ben” van R. Descartes vindt zijn tegen-pool in het denken van M. de Montaigne, die zijn gedachten naar voren brengt onder de titel “essai”, “probeersel” of “proeve”.
In de afgelopen eeuw valt vooral de tegenstelling tussen het modernisme en het post-modernisme op. Sloterdijk hoort dan bij het laatste. Waar het eerste uitgaat van een vastgestelde en vast te stellen waarheid, brengt het laatste de betrekkelijkheid, het vloeiende karakter van alle waarheid naar voren. Het ziet er naar uit dat het een niet te beslechten strijd is.
Uiteraard zal in de lessen gezocht worden naar lijnen met religie en christendom.

Frans Frijns studeerde theologie in Rome met als specialisatie liturgie-wetenschap. Hij werkte als docent aan een theologische opleiding. Daarna was hij docent voor het vak mens- en maatschappijbeschouwing aan een opleiding voor maatschappelijk werk. Na zijn pensioen verzorgde hij lessen filosofie en literatuur, vooral voor ouderen, in plaatselijke wijkcentra.