Filosofie

docent: Prof. Dr. W. Stoker
aantal lessen: ieder jaar 4; 12 lessen in totaal
versie 2023 – 2024: Geluk en christelijk geloof

In de filosofie is de vraag aan de orde hoe je een gelukkig leven kunt leiden. Volgens Aristoteles streeft ieder mens naar geluk. Maar wat is geluk? Genot, een moreel goed leven leiden, vreugde …? ‘Geluk’ is een parapluterm waaronder verschillende vormen van ‘geluk’ vallen. Afgezien van de vraag wat geluk is, zijn er tal van vragen over geluk zoals: kun je het zelf wel realiseren of is het een geschenk? Is het lichamelijk of geestelijk of beide?

In de Bijbel worden mensen gelukkig gesproken (bv. Ps. 1 en Math. 5: 3-10). Om wat voor geluk gaat het hier? Is er een verschil met het geluk waar mensen in het algemeen naar streven en waarover filosofen spreken?  

In een viertal colleges bekijken we wat geluk is volgens het christelijk geloof. Als uitgangspunt wordt de filosofie van Paul Ricoeur genomen, zijn leer van de mens en zijn ethiek toegespitst op geluk. Dat is het kader van waaruit we bekijken hoe Augustinus, Teresia van Lisieux en Bonhoeffer ons vertellen over geluk als onderdeel van hun christelijk geloof. Hoe verhoudt zich hun visie op geluk tot een seculiere opvatting van geluk en tot de filosofie van Ricoeur? 

Aanschaf: Augustinus, Over het gelukkige leven, Baarn: Agora1999. Vooraf aan het college zal aan u een aantal artikelen over ‘geluk’ worden toegezonden.  

Wessel Stoker doceerde godsdienstfilosofie en esthetica aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde tal van boeken en artikelen op het gebied van de godsdienstfilosofie en esthetica, o. a. God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing (2e druk 2022), Ensamen met Frank Bosman: Kunstenaars in Gods spoor: peilingen naar het religieus of spirituele van kunst in een seculiere wereld 2022. Recent verscheen n.a.v. Rick Benjamins’ boek over God na God: BOVEN IS ONDER ONS: In gesprek met Rick Benjamins over ervaring van God na God, NTT Journal for Theology and the Study of Religion 2023/2;

website: wesselstoker.eu