Filosofie

docent: Prof. Dr. W. Stoker
aantal lessen: ieder jaar 3; 9 lessen in totaal
versie 2022 – 2023: Geloven in een seculiere tijd, Charles Taylor

De plaats van religie in onze wereld is gedurende de laatste eeuwen diepgaand veranderd. We leven in een seculiere tijd. Wat is de betekenis van deze ontwikkeling? Wat gebeurt er wanneer een samenleving waarin het vrijwel onmogelijk is niet in God te geloven, verandert in een samenleving waarin geloof slechts één menselijke mogelijkheid is tussen andere? De Canadese (katholieke) filosoof Charles Taylor onderzoekt de ontwikkeling van de moderniteit in het ‘westerse seculiere christendom’. De hedendaagse seculiere wereld wordt niet gekenmerkt door afwezigheid van religie – al zijn in sommige samenlevingen geloof en godsdienstbeoefening aanmerkelijk achteruitgegaan – maar eerder door een groeiende toename van nieuwe opties – religieus, spiritueel en antireligieus, die individuen en groepen aangrijpen om hun leven betekenis en hun spirituele idealen vorm te geven.

In een drietal colleges wordt Taylors visie op christelijk geloven in een seculiere wereld aan de orde gesteld. We doen dat door enkele centrale gedeeltes van zijn nu al klassieke werk A Secular Age (2007) te bespreken. Eind december krijgt u hierover een inleidend artikel van mij en per keer een hand-out.

Aanschaf: (in het Engels of Nederlands): Charles Taylor, Een seculiere tijd, Lemniscaat2010 of (Engels) Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass. 2007) 

Wessel Stoker doceerde godsdienstfilosofie en esthetica aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde tal van boeken op het gebied van de godsdienstfilosofie en de esthetica. Dit jaar verschijnt Imaging God anew: A theological aesthetics en onder zijn redactie (samen  met Frank  Bosman): Kunstenaars in Gods spoor: peilingen naar het religieus of spirituele van kunst in een seculiere wereld

website: wesselstoker.eu