Ethiek

docent: ds. B.L. Bos
aantal lessen: ieder jaar 5; 15 lessen in totaal
versie 2022 – 2023

Binnen de ethiek staat, kort gezegd, de volgende vraag centraal: wat is het goede om te doen? Een vraag die al eeuwenlang de gemoederen van de mensheid bezighoudt. Tot de dag van vandaag: elke dag worden we geconfronteerd met grote -maar ook alledaagse- ethische dilemma’s die om een antwoord vragen.
Het antwoord op zulke vragen is voor ieder mens verschillend en afhankelijk van iemands achtergrond, persoonlijke omgeving en levensovertuiging. We zullen tijdens de cursus dan ook met elkaar in gesprek gaan en onze opvattingen over ‘het goede leven’ met elkaar uitwisselen.
Verder komen tijdens de cursus de verschillende basisbegrippen uit de ethiek aan bod, evenals de belangrijkste ethische theorieën en morele tradities.
In het bijzonder staan we stil bij de verhouding tussen ethiek en religie.

Benedikte L. Bos studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna was zij 5 jaar predikant in Oudemirdum (Friesland), vervolgens 18 jaar in Bilthoven en sinds 2018 is zij predikant in Ouderkerk aan de Amstel.