Ethiek

docent: drs. J. van der Zeeuw
aantal lessen: ieder jaar 4; 12 lessen in totaal
versie 2024 – 2025

Binnen de ethiek staat, kort gezegd, de volgende vraag centraal: wat is het goede om te doen? Een vraag die al eeuwenlang de gemoederen van de mensheid bezighoudt. Tot de dag van vandaag: elke dag worden we geconfronteerd met grote -maar ook alledaagse- ethische dilemma’s die om een antwoord vragen.  

Het antwoord op zulke vragen is voor ieder mens verschillend en afhankelijk van iemands achtergrond, persoonlijke omgeving en levensovertuiging. We zullen tijdens de cursus dan ook met elkaar in gesprek gaan en onze opvattingen over ‘het goede leven’ met elkaar uitwisselen.  

Verder komen tijdens de cursus de verschillende basisbegrippen uit de ethiek aan bod, evenals de belangrijkste ethische theorieën en morele tradities. In het bijzonder staan we natuurlijk stil bij inzichten uit de christelijke moraaltheologie.

Jeroen van der Zeeuw studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doceert ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede.