Ethiek

docent: drs. Rien Erkelens
aantal lessen: ieder jaar 7; 21 lessen in totaal
versie 2021 – 2022

Inleiding
De ethiek houdt zich bezig met de moraal en wordt daarom vaak omschreven als moraalfilosofie, praktische filosofie of de filosofie van het juiste handelen. Je kunt de ethiek omschrijven als de systematische bezinning op de vragen van goed en kwaad. Een blik in de geschiedenis van de ethiek levert een bont scala op van soorten ethiek, zoals waardenethiek, deugdenethiek, plichtenethiek enz. In de ethiek komen allerlei vragen aan de orde die betrekking hebben op ons dagelijks leven: onze idealen en motieven, onze prioriteiten bij de keuzes die we maken, ons mens- en wereldbeeld en onze toekomstverwachting.

Het programma van de ethiek in deze cursus omvat drie onderdelen:
I. Enkele belangrijke figuren uit de geschiedenis van de ethiek
In dit onderdeel maken we kennis met belangrijke denkers, van Aristoteles tot Levinas en Martha Nussbaum. Speciale aandacht wordt besteed aan het mensbeeld van de Reformatie.
II. Ethische thema’s
Hier gaan we dieper in op vragen over het geweten, de verbindingen van godsdienst en moraal, de vraag waar het kwaad vandaan komt en de discussie over onze vrije wil.
III. Ethiek in de praktijk
In dit onderdeel kijken we naar actuele ontwikkelingen in vier sectoren van de samenleving:
1. Medische ethiek/ gezondheidsethiek
2. Agressie en geweld
3. Economie en samenleving
4. Wetenschap en techniek

We zoeken naar achtergronden van actuele gebeurtenissen en proberen ons geloof te verbinden met ons dagelijks leven. Wat kan onze bijdrage zijn aan de kwaliteit van ons leven en samenleven?

Rien Erkelens studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als hoofdvak ethiek. In 1977 studeerde hij af op het onderwerp ‘Het begrip rentmeesterschap in het economisch denken van Bob Goudzwaard’. Daarna was hij predikant in Monnickendam en Alkmaar.
Sinds 2012 is hij docent ethiek. Tot 2017 was hij voorzitter van een stichting die zich bezighoudt met de interculturele dialoog.