Ervaringen van cursisten

Ervaringen van cursisten

De theologie kan ons nog meer vertellen. Dat is ook de ervaring van veel cursisten. Van hen valt regelmatig te horen dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verruimt de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege de eigen achtergrond. Maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

 Waarom gaat iemand deze cursus doen? Als belangrijkste redenen worden door cursisten genoemd: verbreding en verdieping van het geloof,  het meer en gedetailleerd omgaan met de rijkdom van de Bijbelse verhalen, de breedte en variatie van het cursusaanbod en ook om dit juist samen met anderen te doen die de behoefte aan verbreding en verdieping delen. Op de vraag in hoeverre er aan de verwachtingen t.a.v. de cursus wordt voldaan, zijn nagenoeg alle cursisten (heel) positief. Wel is het zo dat het ene vak of de ene docent je meer aanspreekt dan de andere. Gelukkig is het aanbod aan vakken breed (12 vakken in totaal) en een cursistengroep niet homogeen. De voorkennis en voorgeschiedenis van de één kan sterk verschillen van die van de ander.

Een cursist verwoordt het aldus: “De lesstof is inhoudelijk goed en prima voorbereid, de lessen zijn vrijwel altijd boeiend, de docenten zijn kundig en plezierig, het groepsproces verloopt prettig en voldoende interactief, zodat het niet beperkt blijft tot colleges.” Een ander omschrijft de verschillen tussen cursisten als volgt: “Medecursisten verrassen mij vaak door een andere betekenis te geven aan hetgeen we gelezen of gehoord hebben.”

 Eén van de relatief wat oudere cursisten verwoordde het vanuit zijn ervaring  met drie jaar cursus TVG als volgt: “Ik had niet verwacht dat theologie zo boeiend kon zijn. Het is zo breed, met vakken als geloofsleer, kerkgeschiedenis, ethiek, filosofie, Jodendom, enz. Had ik dat maar 50 jaar eerder geweten! Mijn verwachtingen vooraf zijn ruimschoots overtroffen. Ik heb gesmuld van alle lessen.”