Ervaringen van cursisten

Ervaringen van cursisten

Van cursisten valt regelmatig te horen dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verruimt de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege de eigen achtergrond. Maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

Waarom gaat iemand deze cursus doen? Als belangrijkste redenen worden door cursisten genoemd: verbreding en verdieping van het geloof, het meer en gedetailleerd omgaan met de rijkdom van de Bijbelse verhalen, de breedte en variatie van het cursusaanbod en ook om dit juist samen met anderen te doen die de behoefte aan verbreding en verdieping delen. Op de vraag in hoeverre er aan de verwachtingen t.a.v. de cursus wordt voldaan, zijn nagenoeg alle cursisten (heel) positief. Wel is het zo dat het ene vak of de ene docent je meer aanspreekt dan de andere. Gelukkig is het aanbod aan vakken breed (12 vakken in totaal) en is de cursistengroep niet homogeen. De voorkennis en voorgeschiedenis van de één kan sterk verschillen van die van de ander. Een cursist verwoordt het aldus: “De lesstof is inhoudelijk goed en prima voorbereid, de lessen zijn vrijwel altijd boeiend, de docenten zijn kundig en plezierig, het groepsproces verloopt prettig en voldoende interactief, zodat het niet beperkt blijft tot colleges.” Een ander omschrijft de verschillen tussen cursisten als volgt: “Medecursisten verrassen mij vaak door een andere betekenis te geven aan hetgeen we gelezen of gehoord hebben.” Een relatief wat oudere cursist verwoordde het vanuit zijn ervaring met de drie jaar cursus TVG als volgt: “Ik had niet verwacht dat theologie zo boeiend kon zijn. Het is zo breed met vakken als geloofsleer, kerkgeschiedenis, ethiek, Jodendom enz. Had ik dat maar 50 jaar eerder geweten! Mijn verwachtingen vooraf zijn ruimschoots overtroffen. Ik heb gesmuld van de lessen”.

Ds. Adri van der Wal, zelf docent Oude Testament bij de TVG-cursus in Rotterdam en ook enkele cursussen bij het Studium Generale heeft verzorgd, heeft vanuit zijn jarenlange ervaring in de praktijk, een inspirerend en interessant artikel geschreven over het belang van deze cursus voor geïnteresseerde christenen. Dit artikel is ook te lezen in het Ouderlingenblad van april 2021.

Tot slot een deel uit de toespraak van een cursist die op de jaarlijkse, feestelijke, afsluitende cursistendag in april, aan het eind van zijn driejarige TVG-cursus, het volgende zei:

“Vanzelfsprekend klopte mijn hart iets sneller bij het ene vak dan bij het andere. Toch had ik er niet één willen missen. Tezamen schonken zij mij een scherper en vaak ook onverwacht zicht op onderwerpen die mij eerder onbekend waren of hooguit bij flarden. Ik heb veel geleerd, veel ook afgeleerd. Menig geloofsvraag kwam werkende weg in een veranderd daglicht te staan of werd eindelijk beantwoord met als bijkomstigheid dat dat weer nieuwe vragen opriep. Dat hinderde mij niet in het minst; het was mij welkom. Ook van de verrassende inzichten van mijn medecursisten heb ik onvermoed vaak veel opgestoken. Rijk en overvloedig beschouw ik dus de oogst die ik van hier meeneem en dat stemt mij dankbaar en tevreden. Met een ervaring als deze durf ik daarom zonder meer te beweren, dat wie een cursus theologie zoekt, en daaraan over de volle breedte stevige kwaliteitseisen stelt, bij deze TVG aan het juiste adres is”.