Contextuele theologie

docent: drs. R. Nauta
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen

Geloven doe je niet in het luchtledige. Het denken over geloof en kerk wordt mede gevormd door de wereld waarin we leven. In die zin is elke theologie “contextueel”: beïnvloed door de context.

In de cursus Theologie voor Geïnteresseerden worden elk jaar vier lessen over contextuele theologie gegeven. Aan de hand van voorbeelden uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en onze eigen westerse wereld wordt duidelijk gemaakt hoe theologen bewust om gaan met de vragen uit hun eigen omgeving. Er is bijzondere aandacht voor de feministische theologie die expliciet ruimte wil geven aan de ervaringen en vragen van vrouwen. Elk jaar staat een bepaald thema centraal: Christologie (visies op Jezus), Godsbeelden of Bijbel lezen. In de komende cursus komt het onderwerp Bijbel lezen aan de orde. Wat is de relatie tussen uitleg van de Bijbel en de context waarin de Bijbel gelezen worden? En speelt contextualiteit ook binnen de Bijbel zelf een rol?

Rommie Nauta studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als specialisatie hermeneutiek en feministische theologie. Daarna was zij enkele jaren werkzaam in het vormingswerk, voor met name vrouwengroepen. Van 1989 tot 1998 was zij door de Gereformeerde Kerk uitgezonden naar Nicaragua als docente Nieuwe Testament aan het Baptistenseminarie. Na terugkeer in Nederland werkte zij als secretaris Latijns -Amerika bij het Centrum voor Zending en Werelddiaconaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Na de vorming van het Landelijk Dienstencentrum van de SOW-kerken, in oktober 1999, werd zij daar aangesteld als hoofd van het bureau Latijns–Amerika.