Contextuele theologie

docent: drs. R. Nauta
aantal lessen: ieder jaar 4, in totaal 12 lessen
versie 2023 – 2024

Geloven doe je niet in het luchtledige. Het denken over geloof en kerk wordt mede gevormd door de wereld waarin we leven. In die zin is elke theologie “contextueel”: beïnvloed door de context.

In de cursus Theologie voor Geïnteresseerden worden elk jaar vier lessen over contextuele theologie gegeven. Aan de hand van voorbeelden uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en onze eigen westerse wereld wordt duidelijk gemaakt hoe theologen bewust om gaan met de vragen uit hun eigen omgeving. Er is bijzondere aandacht voor de feministische theologie die expliciet ruimte wil geven aan de ervaringen en vragen van vrouwen. Elk jaar staat een bepaald thema centraal:

In het collegejaar 2023-2024 zal het gaan over het over de hele wereld urgente onderwerp van de relatie tussen mens en de natuur (schepping). We bespreken Nederlandse theologen en visies vanuit andere contexten. Hoe lezen zij bijvoorbeeld het scheppingsverhaal tegen de achtergrond van hun eigen situatie? 

Rommie Nauta studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als specialisatie hermeneutiek en feministische theologie. Daarna werkte zij onder meer bijna tien jaar in Latijns-Amerika als docente Nieuwe Testament en systematische theologie. Na terugkeer in Nederland in 1999 werkte zij in het management van Kerk in Actie (internationale programma van de Protestantse Kerk). Sinds 2021 is zij aangesteld als adviseur van de directie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.