Canon van het Nieuwe Testament

Blok 4
Het Nieuwe Testament is nooit af
Docent: drs. Adri van der Wal (Hoofddorp)
Data: 8 , 22 en  29 maart 2023

De vorming van de canon van het Nieuwe Testament

Na de hemelvaart van Jezus moest zijn verhaal worden doorverteld en verder doordacht. Mensen gaan schrijven, een proces dat een versnelling kreeg, toen de generatie van de ooggetuigen wegviel. Uit die vele schriftelijke documenten vormde zich gaandeweg, na een ingewikkeld proces, de canon van het Nieuwe Testament, de reeks van gezaghebbende geschriften.

De ontwikkeling van de canon van het Nieuwe Testament moeten we plaatsen tegen de achtergrond van het jonge christendom van de eerste eeuwen. Dat is buitengewoon divers geweest en leidde tot vele uiteenlopende christelijke denkbeelden. nieuwtestamenticus A.F.J. Klijn (1923-2012) constateert in zijn onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament dat: “De jonge kerk van de eerste eeuwen geen bisschop  of een synode kende die kon bepalen wat er in de canon van het Nieuwe Testament mocht komen en wat niet”. Toch heeft zich gaandeweg een hoofdstroom ontwikkeld. De veelstemmigheid zien we onder meer terug in de opname van vier evangeliën in het Nieuwe Testament.

Canon Muratori - Wikipedia

Elementen die bij de wordingsgeschiedenis van de canon van het Nieuwe Testament van belang zijn, komen aan de orde zoals bijvoorbeeld de Septuaginta als basis, de geschiedenis van het jonge Christendom, de invloed van Tatianus, de Canon Muratori, het belang van de brieven van Paulus en de criteria die nieuwtestamentici hebben opgesteld om (achteraf) te bepalen welke boeken in de canon thuishoorden en welke niet.

Data: 8 , 22 en 29 maart 2023
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Bron, Amsterdam

Adri van der Wal werd geboren in 1953. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij afstudeerde met Oude Testament als hoofdvak. Hij was tot zijn emeritaat -in september 2018- gemeentepredikant in Hoofddorp. TTevens is hij docent Oude Testament aan de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden te Rotterdam – Capelle a.d. IJssel en secretaris van het bestuur van deze cursusplaats. Hij is lid van de Protestantse Raad voor Kerk & Israël van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 1983 schrijft hij exegetische notities bij de zondagslezingen voor de Liturgische Handreiking, uitgegeven door de Abdij van Berne. Ook is hij redactielid van het Historisch Tijdschrift Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij publiceerde enkele bibliografieën en schreef artikelen over Bijbelse onderwerpen in nationale en internationale tijdschriften en bundels. De meest recente publicatie is een artikel over 2 Koningen 4: 42-44 in de Amsterdamse Cahier 35 (mei 2022). Hij schreef tevens enkele artikelen over kerkbouw. Een uitleg van het Bijbelboek Habakuk en een monografie over de architect B.W. Plooij (1890-1967) zijn in voorbereiding.