Antroposofie

Blok 3
Antroposofie en Christendom
Docent: dhr. Maarten Gast (Edam)
Data: 11, 18 en 25 januari 2023

Tijdens de cursus 2021-2022 kwam in het blok over de Apocalyps, verzorgd door Henk Schouten, o.a. de visie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, op dit Bijbelboek aan de orde. Omdat bij de cursisten weinig bekend was over werk, visie en gedachtengoed van Steiner, heeft Maarten Gast, al vele jaren een deelnemer aan onze TVG-cursussen, aangeboden  dit jaar daarover een drietal informatieve ochtenden te verzorgen. Het onderwerp past in de opzet van de Capita Selecta omdat Jezus Christus een centrale plaats inneemt in het wereldbeeld van Steiner.

De opzet van deze drie ochtenden is:
1. Leven en werken van Rudolf Steiner
2. Het beeld van de geestelijke wereld in de antroposofie
3. Steiner en de evangeliën

Van Rudolf Steiner ( 1865-1925) zijn meer dan 500 boeken verschenen over zeer uiteenlopende onderwerpen, deels door hem zelf geschreven, grotendeels samengesteld op basis stenografische verslagen van de vele voordrachten, die hij gehouden heeft. Op de eerste ochtend zal een zeer globaal overzicht gegeven worden van het leven, de werken en de visie van Steiner, de volgende worden toegespitst op zijn beeld van de geestelijke wereld en zijn visie op de inhoud van de vier evangeliën.

Data: 11, 18 en 25 januari 2023
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Bron, Amsterdam

Maarten Gast is van Nederlands Hervormde huize en vervult sinds zijn pensionering diverse functies in de PKN, eerst in Bloemendaal en Overveen, de laatste jaren in Edam en Volendam. In een vorige fase van zijn leven is hij naast zijn werk in de watersector bestuurlijk actief geweest in de wereld van de Vrije Scholen, de Biologisch-Dynamische Landbouw en de antroposofische gezondheidszorg, alle drie gebaseerd op het gedachtengoed van Steiner. Vanuit deze achtergrond zal hij deze blokken vorm en inhoud geven.