De eerste eeuwen van het Christendom

Blok 3
De eerste eeuwen van het Christendom
Docent: dr. Wilken Veen (Amsterdam)
Data:  7, 14 en 21 maart 2024

Het jonge christendom van de eerste eeuwen ontstaat als een richting binnen het jodendom in Jeruzalem en is erg divers geweest, Dat heeft vaak geleid heeft tot uiteenlopende christelijke denkbeelden. Die veelstemmigheid is onder andere terug te zien in de opname van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament.

In de geschiedenis van het jonge christendom komt de gnostiek ter sprake alsook de rol van Marcion. Welk gevolg heeft de verscheidenheid van opvattingen in deze vroege eeuwen gehad voor de (gevestigde)joden en de jonge christenen. Was er sprake van schisma’s  en zo ja, waarover?

Data: 7, 14 en 21 maart 2024
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Paaskerk, Amstelveen

Wilken Veen (1953) studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam. Hij was als predikant verbonden aan de hervormde (later protestantse) gemeente te Amsterdam. Hij promoveerde in 1991 op een proefschrift over de Duitse kerkstrijd, Collaboratie en onderwerping. In 1996 schreef hij Hizkia en samen met Karel Deurloo De gezegende temidden van zijn broeders. In 2000 verscheen een boekje over Bonhoeffer, Een stap verder dan de kerk, Er volgden daarna verschillende publicaties van zijn hand. Hij is sinds 2001 hoofdredacteur van het tijdschrift Ophef. Hij was vanaf 2006 tot aan zijn emeritaat in 2020 predikant voor het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie en werkt als vrijwilliger voor de K.H. Miskotte-stichting aan de uitgave van de oorlogsdagboeken van Miskotte. In het voorjaar van 2022 verscheen een grote studie over de Moderne Theologie, die hij samen met Marcel Poorthuis redigeerde.