Nederlandse Bijbelvertalingen

Blok 1
Nederlandse Bijbelvertalingen
Docent: dr. Jaap van Dorp
Data:  12, 19 en 26 september 2024

‘Bijbelvertaalwerk: niets nieuws onder de zon’

De originele teksten van de boeken van de Bijbel zijn geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Nog voordat de Bijbel de omvang had zoals wij die kennen, is met het vertalen van de verschillende boeken begonnen. Bekende vroege Bijbelvertalingen zijn de Septuaginta (Grieks), de Targum (Aramees), de Pesjitta (Syrisch) en de Vulgata (Latijn). We kijken naar hun historische achtergronden (van de Oudheid tot de Middeleeuwen) en naar hun typische kenmerken als vertaling. Aanvankelijk werd de Bijbel vertaald vanuit het Latijn, later vanuit de originele brontalen. Protestanten gebruikten de Statenvertaling, Katholieken de Vulgata. Sinds WO-II is het besef gegroeid dat de traditionele manier van vertalen niet langer voldeed voor nieuwe bijbellezers. Er verschenen diverse vertalingen in meer hedendaags taalgebruik. Van 1993 tot 2003 werd gewerkt aan een vertaling die breed en zowel in protestantse als in rooms-katholieke kerken gebruikt kon worden: de Nieuwe Bijbelvertaling (2004, revisie in 2021). Met de Bijbel in Gewone Taal kwam in 2014 een voorlopig einde aan de zoektocht naar een adequate manier om de Bijbel zo te vertalen dat die voor een zo breed mogelijk publiek goed bruikbaar is. Voor meer informatie zie de website www.bijbelgenootschap.nl

Data: 12, 19 en 26 september 2024
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Paaskerk, Amstelveen

Jaap van Dorp werkte als Oudtestamenticus van 1991-2021 bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Hij was betrokken bij vier grote vertalingen: de Groot Nieuws Bijbel (herziening 1996), de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004), de Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014) en de NBV21. Ook werkte hij mee aan uiteenlopende edities van de Bijbel, waaronder verschillende studiebijbels. Van Dorp is een kenner van de Statenvertaling en van de totstandkoming van de NBG-vertaling 1951. Voor Bijbelvertaalblad Met Andere Woorden schreef hij tientallen artikelen, recent onder meer over de vertaling van Exodus 20:5 (God laat het nageslacht niet boeten, maar roept het ter verantwoording) en Prediker 7:26-29 (Prediker neemt afstand van vooroordelen over vrouwen).