Het beeld in de christelijke spiritualiteit

Blok 3
Het beeld in de christelijke spiritualiteit
Docent: prof. dr. Wessel Stoker (Amsterdam)
Data: 9, 16 en 23 januari 2025

Doelstelling

Inzicht verwerven in het eigene van kunst met christelijke thema’s.  Op welke wijze kan deze kunst  functioneren in de christelijke spiritualiteit? Is het esthetische van belang voor zulke kunst? Heeft zij ook een plaats in het museum? De cursus geeft inzicht in het functioneren van het beeld in de spiritualiteit: individueel of als groep zoals een geloofsgemeenschap.

Programma

Aan de hand van moderne en hedendaagse kunstwerken van Van Gogh, Graham Sutherland , Annemiek Punt, Boris Mikhailov, Henk Helmantel en anderen wordt het beeld in de christelijke spiritualiteit besproken. De cursus bestaat uit drie delen:

  1. Kan een beeld presentie van het heilige tonen? Of verwijst het beeld naar het heilige?
  2. Een verschillende omgang met het beeld: als reliek of als de relatie met een persoon. De theorie van hints en disclosure. Excurs: is 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst religieus?
  3. Is schoonheid belangrijk voor christelijke kunst? Kan het museum een vindplaats zijn van God?  

Cursusmateriaal

De cursus is opgezet aan de hand van Wessel Stoker, God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing, Amsterdam University Press 2024 (3e druk).  Advies dit boek aan te schaffen. De cursus behandelt andere thema’s dan de cursus God en hedendaagse kunst (2020). (Indien u een oudere druk van het boek heeft, zal deze op college aangevuld worden met gegevens uit de 3e druk).     

Data: 9, 16 en 23 januari 2025
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Paaskerk, Amstelveen

Wessel Stoker was als godsdienstfilosoof en estheticus aan de VU verbonden. Hij bekleedde de bijzondere leerstoel esthetica aan de VU (Faculteiten Theologie, Filosofie en Letteren). Hij is de oprichter van Figura Divina, een collectief vanonderzoekers op het gebied van kunst en religie verbonden aan Belgische en Nederlandse universiteiten. Hij is de redacteur van verschillende bundels over kunst en religie. Hij schreef o.a. de monografie Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer.