Openbaring

Blok 2
Openbaring
Docent: drs. Henk Schouten (Leiden)
Data: 10, 17 en 24 november 2021

Het laatste Bijbelboek heet ‘Openbaring van Jezus Christus’ maar meestal spreken we over Openbaring van Johannes. Dit boek behoort tot de apocalyptische literatuur. Letterlijk betekent ‘Apocalyps’ onthulling of openbaarmaking. Het gaat over het einde van de geschiedenis zoals de mensen het in die tijd verwachtten met de hoop op een nieuw tijdperk.

Het boek Openbaring is voor veel mensen een moeilijk en ongrijpbaar boek. Is het een fantasieverhaal, hoort het in de categorie van de boeken van Dan Brown, is het een troost of een angstaanjagend boek, zegt het iets over alles wat we horen over de huidige natuurrampen en “geruchten van oorlogen?”

En: hebben de profeten Jesaja, Jeremia, Daniel en Ezechiël daar ook al niet eens over gesproken?

Wat is de functie van de zeven brieven aan het begin van dit boek aan de diverse gemeenten?

Aan de hand van teksten uit het boek Openbaring zal worden uitgelegd hoe allerlei beelden, waaronder zeker ook de astrologische, en visioenen begrepen kunnen worden.

Data: 10, 17 en 24 november 2021
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: Thomaskerk, Amsterdam

Henk Schouten, geboren in 1945, heeft theologie, wereldgodsdiensten en religieuze antropologie gestudeerd aan de VU en is afgestudeerd op Boeddhisme in Vietnam. In 1978 predikant in de Betuwe en in 1984 in Leiden. Vanaf 1993 studentenpredikant in leiden en daarnaast vanaf 2002 docent levensbeschouwing aan de Pabo. Na zijn pensioen in 2010 veel lezingen gegeven over wereldgodsdiensten, diverse apocriefe evangeliën, levensthema’s in de godsdiensten en de lezing van het boek Openbaringen. In Paramaribo bijscholing gegeven aan docenten levensbeschouwing. Hij is auteur van het boek ‘De vijf religies van de wereld’, dat inmiddels de 16e druk heeft.