Bonhoeffer en zijn ethiek

Blok 2
Bonhoeffer en zijn ethiek
Docent: dr. Wilken Veen (Amsterdam)
11, 18 en 25 november 2020

Bonhoeffer schreef aan zijn ethiek in de jaren 1940-1943, de tijd waarin hij niet voor de kerk kon werken wegens een spreek- en publicatieverbod.
Samen met Gerard den Hertog heeft Wilken in “Aanzetten voor een ethiek” de ethiek van Bonhoeffer vertaald en van inleidingen voorzien.
Wilken begint zijn lessen met een inleiding over het ontstaan van de ethiek. Op de tweede ochtend lezen en bespreken we fragmenten uit de eerste twee hoofdstukken uit “Aanzetten voor een etheik ”om erachter te komen wat volgens Bonhoeffer ethiek is. Op de derde ochtend lezen we fragmenten uit het zesde, zevende en achtste hoofdstuk, om te komen tot de essentie van Bonhoeffers ethiek: liefde en verantwoordelijkheid als de kern van een manier van leven in navolging van Christus, een ethiek dus zonder vastgelegde normen en waarden, maar met een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige.

Data: 11, 18 en 25 november 2020
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: Het Gast-huis, Amsterdam

Docent: dr. Wilken Veen

Wilken Veen studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam. Sinds 1982 is hij als predikant verbonden aan de hervormde (later protestantse) gemeente te Amsterdam. Hij promoveerde in 1991 op een proefschrift over de Duitse kerkstrijd, getiteld Collaboratie en onderwerping. In 1996 schreef hij Hizkia en samen met Karel Deurloo De gezegende temidden van zijn broeders. In 2000 verscheen een boekje over Bonhoeffer, Een stap verder dan de kerk, in 2004 Verzoening in de praktijk. De NCSV en de ‘Duitsche Quaestie’, in 2007 De zachtmoedige revolutie in de theologie van G.H. ter Schegget en in 2012 Aanzetten voor een ethiek, een becommentarieerde Nederlandse vertaling van Bonhoeffers Ethik, die hij samen met Gerard den Hertog uitgaf. Hij is predikant voor het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie en werkt als vrijwilliger voor de K.H.Miskotte-stichting aan de uitgave van de oorlogsdagboeken van Miskotte.