Psalmen en Liturgie

Blok 1
Psalmen en liturgie
Docent: drs. Adri van der Wal (Hoofddorp)
Data: 21, 28 september en 5 oktober 2023

De Bijbelse Psalmen speelden een belangrijke liturgische rol. Jezus zong bijvoorbeeld met zijn leerlingen op de laatste avond voor zijn dood de Psalmen 113-118. De psalmen werden als vanzelf opgenomen in de liturgie van de christelijke kerk.

In de Gereformeerde eredienst vormen de Psalmen een belangrijk liturgisch en muzikaal onderdeel. Calvijn achtte ze zeer hoog. Nog tijdens zijn leven, in 1562, verschijnt een berijming van alle 150 Psalmen met teksten van Marot en De Bèze en melodieën van Loys Bourgeois en anderen. In 1566 verschijnt de Nederlandse Psalmberijming van Petrus Datheen. In 1773 wordt deze door een nieuwe Psalmberijming opgevolgd (2023 is dus een jubileumjaar!), Na diverse berijmingen verschijnt in 2021 de Nieuwe Psalmberijming.

In deze cursus bekijken we een aantal Psalmen. Eerst wordt de Bijbelse Psalm gelezen en kort uitgelegd. Daarna kijken we naar bewerkte en berijmde teksten. Tevens zal er muziek te beluisteren zijn uit de traditie (onder meer J.S. Bach en F. Mendelssohn Bartholdy.

Ook luisteren we naar gemeentezang.

Data: 21, 28 september en 5 oktober 2023
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Paaskerk, Amstelveen

Adri van der Wal werd geboren in 1953. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij afstudeerde met Oude Testament als hoofdvak. Hij was tot zijn emeritaat -in september 2018- gemeentepredikant in Hoofddorp. Tevens is hij docent Oude Testament aan de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden te Rotterdam – Capelle a.d. IJssel en secretaris van het bestuur van deze cursusplaats. Hij is lid van de Protestantse Raad voor Kerk & Israël van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 1983 schrijft hij exegetische notities bij de zondagslezingen voor de Liturgische Handreiking, uitgegeven door de Abdij van Berne. Ook is hij redactielid van het Historisch Tijdschrift Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij publiceerde enkele bibliografieën en schreef artikelen over Bijbelse onderwerpen in nationale en internationale tijdschriften en bundels. De meest recente publicatie is een artikel over 2 Koningen 4: 42-44 in de Amsterdamse Cahier 35 (mei 2022). Hij schreef tevens enkele artikelen over kerkbouw. Een uitleg van het Bijbelboek Habakuk en een monografie over de architect B.W. Plooij (1890-1967) zijn in voorbereiding.