Karl Barth, kerkvader van de 20e eeuw

Blok 1
Karl Barth, kerkvader van de 20e eeuw
dr. Fokko Omta (Schoorl)
21, 28 september en 5 oktober 2022

Vanouds is zonde vergrijp tegen God, zelfs tegen de persoonlijke God. 
Tegenwoordig hebben veel mensen moeite met God, zeker met het beeld van een persoonlijke God.
Vraag is dan: wat betekent dat voor de opvatting over de zonde van de mens.

In zijn proefschrift over de zondeleer heeft Fokko onder meer twee grote theologen van de vorige eeuw bestudeerd: BARTH en TILLICH.
In de 1e bijeenkomst geeft Fokko een inleiding op Barth, de jonge Barth, zijn doorbraak met de twee versies van zijn commentaar op de Romeinen-brief, zijn grote rol in de 20-er jaren in de beweging van de zgn. dialectische theologie (een theologische stroming die benadrukt dat er een tegenstelling bestaat tussen God en mens met theologen als Bultmann, Brunner, Gogarten).

In 2e bijeenkomst volgt een toelichting op de opzet van Barth’s meerdelige Verzoeningsleer en wordt ingezoomd op enkele thema’s (als Verkiezingsleer en Scheppingsleer en Barth’s leer van het Kwaad);

In de 3e bijeenkomst vertelt Fokko over zijn proefschrift: over zijn zonde-concept, over de motieven er achter en over de perspectieven die het biedt voor ons (seculariserend) levensgevoel.

Data: 21, 28 september en 5 oktober 2022
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: De Bron, Amsterdam