God en hedendaagse kunst

Blok 1 
God en hedendaagse kunst
Docent: dr. Wessel Stoker (Amsterdam)
23, 30 september en 7 oktober 2020

Het doel is inzicht te verwerven in het belang van moderne en hedendaagse kunst met christelijke thema’s voor de kerk en het museum. Ook geeft de cursus inzicht in de praktijk van het werken met kunst: individueel of als groep zoals een geloofsgemeenschap. Steeds zijn kunstwerken die God, Christus en de Geest opnieuw verbeelden het uitgangspunt. Werken van o.a. Van Gogh, Jawlensky, Marc Mulders, Ad Reinhardt, Alfred Manessier en Marlene Dumas komen aan de orde. De cursus bestaat uit drie delen:

  1. Gaan kunst en het religieuze beeld wel samen? Kun je God wel uitbeelden?
  2. Hoe verbeeld je Christus als je geen portret van hem hebt?
  3. Nieuwe ontwikkelingen in de kunst inzake Jezus’ leven en werk:
    Jezus’ lichamelijkheid; hoe ga je om met kunst met christelijke thema’s?
    Hoe kan het beeld functioneren in de geloofscommunicatie?

De cursus is opgezet aan de hand van Wessel Stoker, God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing, Parthenon 2019. Advies dit boek aan te schaffen. Lees voor de eerste bijeenkomst de Introductie 13-18 en hoofdstuk 1.

Data: 18 en 25 september en 2 oktober 2020
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: Het Gast-huis, Amsterdam

Docent:     dr. Wessel Stoker

Prof. dr. Wessel Stoker was als godsdienstfilosoof en estheticus aan de VU verbonden.