Paulus, de eerste theoloog van het Christendom

Blok 1 
Paulus, de eerste theoloog van het Christendom
Docent: dr. Marco Rotman (Ede)
Data: 22, 29 september en 6 oktober 2021

De apostel Paulus wordt soms getypeerd als ‘de eerste theoloog van het christendom’. Dat is ook niet vreemd: bijna de helft van de boeken in het Nieuwe Testament is met zijn naam verbonden. In de TVG-cursus is hebben cursisten in zijn algemeenheid kennis kunnen maken met de persoon en theologie van Paulus. Nu zoomen we op drie achtereenvolgende ochtenden in op specifieke thema’s.

De eerste bijeenkomst gaan we in op Paulus’ omgang met de Schriften van Israël, in het bijzonder Jesaja en Jeremia: hoe hebben deze zijn theologie gevormd en wat lag daaraan ten grondslag?

Vervolgens staan we stil bij de relatie tussen Paulus en Petrus, die in Antiochië met elkaar in botsing kwamen. (Denk nog even aan het schilderij dat Adri van der Wal heeft laten zien in zijn serie over Rembrandt). Wat lag er aan dit conflict ten grondslag en welk licht werpt dit op de geschiedenis van het vroege christendom?

De derde bijeenkomst staat in het teken van vrouwen rondom Paulus. Er wordt nogal eens verondersteld dat Paulus niet zoveel met vrouwen ophad, maar klopt die gedachte wel? Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden zullen we zien dat er alle reden is om dit beeld bij te stellen.

Data: 22, 29 september en 6 oktober 2021
Tijd: 10.00 uur – 12.30 uur
Plaats: Thomaskerk, Amsterdam

Marco Botman is docent Nieuwe Testament en voorzitter van de examencommissie bij Christelijke hogeschool Ede.