Algemene gegevens SG

Programma
Aanvulling op de cursus Theologie voor Geïnteresseerden
(Studium Generale)
te
Amsterdam
Cursusjaar 2023/2024

Plaats:  Met ingang van het seizoen 2023 wordt de cursus in afwijking van vorige seizoenen op donderdagen gegeven in De Paaskerk, Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen.
Bereikbaarheid: vanaf Station Zuid met tram 25 naar halte Sportlaan in Amstelveen en dan nog 5 min. lopen; vanaf Centraal Station eerst metro 52 naar Station Zuid en dan met tram 25. Parkeren bij de kerk is goed mogelijk en kosteloos.

Tijd:  De cursusmorgen begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 12.30 uur.

Koffie- en theebonnen kopen
In de pauze zijn koffie & thee verkrijgbaar. Een bonnenblad voor tien koppen koffie (kosten: € 15,-) en/of een bonnenblad voor tien koppen thee (kosten: € 10,-) zijn elke eerste lesdag van de maand te koop. Dit kan uitsluitend via contante betaling. Deze bonnen kunnen dan voorafgaand aan de lessen en in de pauze tussen de twee lessen worden ingeleverd voor koffie of thee.

Kosten:  Per blok van 3 ochtenden bedragen de kosten € 70,00. Voor het volgen van alle blokken is € 185,00 verschuldigd in plaats van € 210,00. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

NB: Een blok zal alleen doorgang vinden wanneer er minimaal 10 aanmeldingen zijn. 

Aanmelden:  door middel van het aanmeldingsformulier op deze site, maar u kunt dat formulier ook opvragen bij:
Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053,
E-mail: lok-funcke@hetnet.nl

U kunt het formulier ingevuld opsturen naar het hiervoor vermelde adres, of digitaal toesturen via de e-mail, dan wel invullen op en verzenden via de site.

Gelijktijdig dient u het verschuldigde bedrag over te maken op Bankrekening
NL81 INGB 0004871357,
t.n.v. Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam, en onder vermelding van “Studium Generale” en de blokken die u wilt volgen. Uw aanmelding is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Organisatie:  Dit cursusjaar is voorbereid door André Fox en Maaike Lok-Funcke.

Contactadres voor aanvullende informatie, afzeggingen, etc:
Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053
e-mail: lok-funcke@hetnet.nl
of
André Fox, Crabschuytstraat 28, 1034 BL Amsterdam, 020-6731335,
e-mail: afox@xs4all.nl