Algemene gegevens SG

Programma
Aanvulling op de cursus Theologie voor Geïnteresseerden
(Studium Generale)
te
Amsterdam
Cursusjaar 2020/2021

Plaats:  De cursussen worden normaliter in het Gast-huis gehouden. Maar om ons aan de 1,5 meter corona-maatregel te kunnen houden, kan de cursus nu niet plaatsvinden in het Gast-huis (zoals oorspronkelijk was vermeld in het Informatieboekje en in de Studiegids). We verplaatsen de cursus om die reden naar een andere locatie. Dat wordt de Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, 1054 ZP Amsterdam.

Tijd:  De cursusmorgen begint om 10.00 en duurt tot ca. 12.30. In de pauze zijn koffie & thee tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.

Fietsen kunnen in de onmiddellijke omgeving buiten gezet worden (goed op slot svp!).

Wanneer u per auto komt, kunt u alleen betaald parkeren.
Zie www.bereikbaar.amsterdam.nl voor tarieven en parkeerplaatsen. U kunt ook telefonisch uw parkeergeld voldoen als u daarvoor een registratie hebt gemaakt, b.v. via ANWB-parkeren.

Kosten:  Per blok van 3 ochtenden bedragen de kosten € 50,00. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

NB: Een blok zal alleen doorgang vinden wanneer er minimaal 10 aanmeldingen zijn. (Voor het cursusjaar 2020-2021 zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om de cursus door te laten gaan!)

Aanmelden:  door middel van het aanmeldingsformulier op deze site, maar u kunt dat formulier ook opvragen bij:

Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053,
E-mail: lok-funcke@hetnet.nl

U kunt het formulier opsturen naar:
het hiervoor vermelde adres, of digitaal toesturen, dan wel invullen en verzenden via de site.

Gelijktijdig dient u het verschuldigde bedrag over te maken op Girorekening
NL81 INGB 0004871357,
t.n.v. Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam, en onder vermelding van “Studium Generale” en de blokken die u wilt volgen. Uw aanmelding is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Organisatie:  Dit cursusjaar is voorbereid door André Fox en Maaike Lok-Funcke.

Contactadres voor aanvullende informatie, afzeggingen, etc:
Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053
e-mail: lok-funcke@hetnet.nl
of
André Fox, De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH A’dam, 020-6731335,
e-mail: afox@xs4all.nl