Algemene gegevens SG

Programma
Aanvulling op de cursus Theologie voor Geïnteresseerden
(Studium Generale)
te
Amsterdam
Cursusjaar 2020/2021

Plaats:  De cursussen worden vanaf september 2020 in het Gast-huis gehouden. De exacte data staan bij de verschillende blokken.
Adres: Arie Biemondstraat 103, 1054 PD Amsterdam. Telefoonnummer (alleen voor noodgevallen): 020-6891197.

Tijd:  De cursusmorgen begint om 10.00 en duurt tot ca. 12.30. In de pauze zijn koffie & thee tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.

Bereikbaarheid:  Het Gast-huis is te bereiken met de tramlijnen 1 (halte 1e Constantijn Huygensstraat) en 17 (halte Ten Katestraat). Vanaf die haltes is het dan nog ca. 5 minuten lopen. Kijk voor de snelste route op www.9292ov.nl.
Fietsen kunnen in de onmiddellijke omgeving buiten gezet worden (goed op slot svp!).

Wanneer u per auto komt, kunt u alleen betaald parkeren.
Zie www.bereikbaar.amsterdam.nl voor tarieven en parkeerplaatsen. U kunt ook telefonisch uw parkeergeld voldoen als u daarvoor een registratie hebt gemaakt, b.v. via ANWB-parkeren.

Kosten:  Per blok van 3 ochtenden bedragen de kosten € 50,00. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

NB: Een blok zal alleen doorgang vinden wanneer er minimaal 10 aanmeldingen zijn.

Aanmelden:   Zodra de blokken bekend zijn op deze site wordt een aanmeldingsformulier opgenomen, maar dat kunt u t.z.t. ook opvragen bij:

Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053,
E-mail: lok-funcke@hetnet.nl

U kunt het formulier opsturen naar:
het hiervoor vermelde adres, of digitaal toesturen, dan wel invullen en verzenden via de site.

Gelijktijdig dient u het verschuldigde bedrag over te maken op Girorekening
NL81 INGB 0004871357,
t.n.v. Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam, en onder vermelding van “Studium Generale” en de blokken die u wilt volgen. Uw aanmelding is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Organisatie:  Dit cursusjaar is voorbereid door André Fox en Maaike Lok-Funcke.

Contactadres voor aanvullende informatie, afzeggingen, etc:
Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053
e-mail: lok-funcke@hetnet.nl
of
André Fox, De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH A’dam, 020-6731335,
e-mail: afox@xs4all.nl