Algemene gegevens SG

Algemene gegevens SG

Programma
Aanvulling op de cursus Theologie voor Geïnteresseerden
(Studium Generale)
te
Amsterdam
Cursusjaar 2019/2020

Plaats:  De cursussen worden vanaf september 2019 in het Gast-huis gehouden. De exacte data staan bij de verschillende blokken.
Adres: Arie Biemondstraat 103, 1054 PD Amsterdam. Telefoonnummer (alleen voor noodgevallen): 020-6891197.

Tijd:  De cursusmorgen begint om 10.00 en duurt tot ca. 12.30. In de pauze zijn koffie & thee tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.

Bereikbaarheid:  Het Gast-huis is te bereiken met de tramlijnen 1 (halte 1e Constantijn Huygensstraat) en 17 (halte Ten Katestraat). Vanaf die haltes is het dan nog ca. 5 minuten lopen. Kijk voor de snelste route op www.9292ov.nl.
Fietsen kunnen in de onmiddellijke omgeving buiten gezet worden (goed op slot svp!).

Wanneer u per auto komt, kunt u alleen betaald parkeren.
Zie www.bereikbaar.amsterdam.nl voor tarieven en parkeerplaatsen. U kunt ook telefonisch uw parkeergeld voldoen als u daarvoor een registratie hebt gemaakt, b.v. via ANWB-parkeren.

Kosten:  Per blok van 3 ochtenden bedragen de kosten € 50,00. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

NB: Een blok zal alleen doorgang vinden wanneer er minimaal 10 aanmeldingen zijn.

Aanmelden:   Zodra de blokken bekend zijn op deze site wordt een aanmeldingsformulier opgenomen, maar dat kunt u t.z.t. ook opvragen bij:

Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 023-5615104,
E-mail: lok-funcke@hetnet.nl

U kunt het formulier opsturen naar:
het hiervoor vermelde adres, of digitaal toesturen, dan wel invullen en verzenden via de site.

Gelijktijdig dient u het verschuldigde bedrag over te maken op Girorekening
NL81 INGB 0004871357,
t.n.v. Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam, en onder vermelding van “Studium Generale”. Uw aanmelding is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Organisatie:  Dit cursusjaar is voorbereid door André Fox en Maaike Lok-Funcke.

Contactadres voor aanvullende informatie, afzeggingen, etc:
Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 023-5615104
e-mail: lok-funcke@hetnet.nl
of
André Fox, De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH A’dam, 020-6731335,
e-mail: afox@xs4all.nl