Algemene gegevens SG

Programma
Aanvulling op de cursus Theologie voor Geïnteresseerden
(Studium Generale)
te
Amsterdam
Cursusjaar 2022/2023

Plaats:  Met ingang van het seizoen 2022 wordt de cursus gegeven in een van de zalen van kerkgebouw De Bron in Amsterdam-Watergraafsmeer, Hugo de Vrieslaan 2.

Tijd:  De cursusmorgen begint om 10.00 en duurt tot ca. 12.30. In de pauze zijn koffie & thee tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.

Fietsen kunnen in de onmiddellijke omgeving buiten gezet worden (goed op slot svp!).

Wanneer u per auto komt, kunt u alleen betaald parkeren.
Zie www.bereikbaar.amsterdam.nl voor tarieven en parkeerplaatsen. U kunt ook telefonisch uw parkeergeld voldoen als u daarvoor een registratie hebt gemaakt, b.v. via ANWB-parkeren.

Kosten:  Per blok van 3 ochtenden bedragen de kosten € 66,00. Voor het volgen van alle blokken is € 200,00 verschuldigd in plaats van € 230,00. Voor echtparen geldt een gereduceerd tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

NB: Een blok zal alleen doorgang vinden wanneer er minimaal 10 aanmeldingen zijn. 

Aanmelden:  door middel van het aanmeldingsformulier op deze site, maar u kunt dat formulier ook opvragen bij:

Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053,
E-mail: lok-funcke@hetnet.nl

U kunt het formulier opsturen naar:
het hiervoor vermelde adres, of digitaal toesturen, dan wel invullen en verzenden via de site.

Gelijktijdig dient u het verschuldigde bedrag over te maken op Girorekening
NL81 INGB 0004871357,
t.n.v. Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Amsterdam, en onder vermelding van “Studium Generale” en de blokken die u wilt volgen. Uw aanmelding is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Organisatie:  Dit cursusjaar is voorbereid door André Fox en Maaike Lok-Funcke.

Contactadres voor aanvullende informatie, afzeggingen, etc:
Maaike Lok-Funcke, Piratenweg 6,  2132 TS Hoofddorp, tel. 06 25354053
e-mail: lok-funcke@hetnet.nl
of
André Fox, De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH A’dam, 020-6731335,
e-mail: afox@xs4all.nl