Aanmeldingsformulier cursus TVG

AANMELDINGSFORMULIER voor de cursus TVG
voor de cursus 2021 / 2022

  vrouwman

  geeft zich hierbij op voor de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amsterdam als:

  eerste jaarstweede jaarsderde jaars

  Het cursusgeld voor alle vakken bedraagt € 285,00. Als ik niet alle vakken wil volgen, beperk ik mij tot alleen de volgende vakken (€ 7,00 per lesuur):

  Het voor de cursus verschuldigde bedrag van € 285,00 (voor echtparen € 427,50) of € 7,00 per lesuur, heb ik overgemaakt op:
  bankrekening NL81 INGB 0004871357, t.n.v. Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam.

  Op het moment dat het geld ontvangen is, is de aanmelding definitief.

  Ik ben aan de informatie over deze cursus gekomen via:

  Beantwoord voor verzending eerst de onderstaande vraag (is nodig om spam te verhinderen):

  Ik geef toestemming de door mij verstrekte gegevens -tot wederopzegging en uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden- in de database van TvG-amsterdam op te nemen. (verplicht aanvinken)