Aanmeldingsformulier cursus TVG

AANMELDINGSFORMULIER voor de cursus TVG
voor de cursus 2024 / 2025

  vrouwman
  geeft zich hierbij op voor de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amstelveen als:

  eerste jaarstweede jaarsderde jaars

  Het cursusgeld voor alle vakken bedraagt € 350,00. Als ik niet alle vakken wil volgen, beperk ik mij tot alleen de volgende vakken (€ 9,00 per lesuur, tenminste 20 van de in totaal 66 lessen):

  Het voor de cursus verschuldigde bedrag van € 350,00 (voor echtparen € 525,00) of € 9,00 per lesuur, heb ik overgemaakt op:
  bankrekening NL81 INGB 0004871357, t.n.v. Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam.

  Betaling van de cursus moet uiterlijk 1 oktober hebben plaatsgevonden, tenzij een betalingregeling is getroffen met de TVG-penningmeester.

  Het is mij bekend dat als het aantal ‘voltijdse’ cursisten het maximum van 30 heeft bereikt, er maximaal vier ‘deeltijd’ cursisten toegelaten worden in de cursus.

  Ik ben aan de informatie over deze cursus gekomen via:

  Beantwoord voor verzending eerst de onderstaande vraag (is nodig om spam te verhinderen):

  Ik geef toestemming de door mij verstrekte gegevens -tot wederopzegging en uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden- in de database van TvG-amsterdam op te nemen. (verplicht aanvinken)