Aanmeldingsformulier cursus TVG

AANMELDINGSFORMULIER voor de cursus TVG
voor de cursus 2020 / 2021

vrouwman

geeft zich hierbij op voor de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amsterdam als:

eerste jaarstweede jaarsderde jaars

Als ik niet alle vakken wil volgen, beperk ik mij tot alleen de volgende vakken(€ 5,00 per lesuur):

Ik ben aan de informatie over deze cursus gekomen via:

Beantwoord voor verzending eerst de onderstaande vraag (is nodig om spam te verhinderen):

Ik geef toestemming de door mij verstrekte gegevens -tot wederopzegging en uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden- in de database van TvG-amsterdam op te nemen. (verplicht aanvinken)