Aanmeldingsformulier-SG

Aanmeldingsformulier
voor de
Aanvullende cursus Theologie voor Geïnteresseerden te Amsterdam 2021-2022

(Studium Generale)

  vrouwman

  geeft zich hierbij op voor de volgende blokken van het cursusjaar 2020-2021
  (aanvinken s.v.p.):

  Kies blok(ken):

  Het verschuldigde bedrag van € 57,50 per blok, dan wel € 200,- voor alle blokken, heb ik overgemaakt op:
  Girorekening NL81 INGB 0004871357, t.n.v. Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam, met vermelding van de blokken.
  Op het moment dat het geld ontvangen is, is de aanmelding definitief. (Voor een partner bent u de helft verschuldigd)

  Beantwoord voor verzending eerst de onderstaande vraag (is nodig om spam te verhinderen):

  Ik geef toestemming de door mij verstrekte gegevens -tot wederopzegging en uitsluitend voor administratieve doeleinden- in de database van tvg-amsterdam op te nemen. (verplicht aanvinken)