Aanmeldingsformulier-SG

Aanmeldingsformulier-SG

Aanmeldingsformulier
voor de
Aanvullende cursus Theologie voor Geïnteresseerden te Amsterdam 2018-2019

vrouwman

geeft zich hierbij op voor de volgende blokken van het cursusjaar 2018-2019
(aanvinken s.v.p.):

Kies blok(ken):

Het verschuldigde bedrag van € 50,- per blok (€ 35,- voor het eerste blok), dan wel € 160,- voor alle blokken, heb ik overgemaakt op:
Girorekening NL81 INGB 0004871357, t.n.v. Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam, met vermelding van de blokken.
Op het moment dat het geld ontvangen is, is de aanmelding definitief. (Voor een partner bent u de helft verschuldigd)

Vul voor verzending eerst de onderstaande captha in:

captcha

Ik geef toestemming de door mij verstrekte gegevens -tot wederopzegging en uitsluitend voor administratieve doeleinden- in de database van tvg-amsterdam op te nemen. (verplicht aanvinken)