Aanmeldingsformulier-SG

Aanmeldingsformulier
voor de
Aanvullende cursus Theologie voor Geïnteresseerden te Amsterdam 2024-2025

(Studium Generale)

  vrouwman
  geeft zich hierbij op voor de volgende blokken van het cursusjaar 2024-2025
  (aanvinken s.v.p.):

  Kies blok(ken):

  Het verschuldigde bedrag van € 75,00 per blok, dan wel € 250,- voor alle blokken, heb ik overgemaakt op:
  bankrekening NL81 INGB 0004871357, t.n.v. Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam, met vermelding van de blokken. (Voor een partner bent u de helft verschuldigd).
  Betaling van de cursus moet uiterlijk 1 oktober hebben plaatsgevonden, tenzij een betalingsregeling is getroffen met de TVG-penningmeester.

  Beantwoord voor verzending eerst de onderstaande vraag (is nodig om spam te verhinderen):

  Ik geef toestemming de door mij verstrekte gegevens -tot wederopzegging en uitsluitend voor administratieve doeleinden- in de database van tvg-amsterdam op te nemen. (verplicht aanvinken)