Homepage

Welkom op de website van de cursus

Theologie Voor Geïnteresseerden

een afbeelding van een schilderij van Jeltje Hoogenkamp
uit een serie schilderijen over Pasen met de titel ‘Doortocht’

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk en samenleving overweeg dan serieus om de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) te gaan volgen. Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de rituelen en tradities en in de  toepassingen in het dagelijks leven.

– driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de cursus)
– met kundige, ervaren, enthousiaste docenten
– van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)
– elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45 uur (2 lessen van 75 min.)

Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten. Maar ook een cursus waar plaats is voor iedereen die naast kennis ook verdieping zoekt van het geloof en wil nadenken over de plaats van geloof en kerk in een samenleving, waar geloof en kerk immers allang niet meer vanzelfsprekend zijn. Kortom, de theologie kan ons nog meer vertellen.

Theologie

Studie maken van theologie maar ook bezig zijn met het eigen geloof blijft voor veel mensen aantrekkelijk. Dit gebeurt aan theologische faculteiten en in hogere beroepsopleidingen, maar niet alleen daar. Ook in de cursus TVG kunt u hiermee kennis maken. De cursus omvat een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud. Deze grote verscheidenheid maakt theologie tegelijkertijd verrassend en boeiend. In de cursus TVG komen de volgende vakken aan bod: Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Deze vakken worden als kernvakken aangeduid. Daarnaast worden in Amsterdam de volgende “toegevoegde” vakken gedoceerd: contextuele- en feministische theologie, Jodendom, wereldgodsdiensten en filosofie. Er wordt les gegeven door universitaire docenten of predikanten die elk in hun eigen vak zijn gespecialiseerd.

Voor Geïnteresseerden

De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerk. Er wordt uitgegaan van het willen leren vanuit eigen interesse, samen met anderen. De belangstelling voor theologie kan voortkomen uit bijvoorbeeld:

  • meer willen weten van de bijbel
  • zoeken naar verruiming en verdieping van het eigen geloof
  • vinden van een nieuwe zingeving
  • andere geloofsdimensies willen ontdekken
  • oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving
  • meer willen weten van andere wereldreligies
  • toegerust willen worden voor activiteiten in een kerk

Studium Generale

En dan …. na drie jaar? Wat dan? Velen hebben in Amsterdam de driejarige cursus gevolgd en willen daarna toch graag op één of andere manier verder. Via het Studium Generale van de TVG Amsterdam wordt er elk jaar in deze behoefte voorzien. Natuurlijk kunnen ook de huidige cursisten aan het Studium Generale deelnemen. In een drie- tot viertal blokken worden er per blok telkens drie bijeenkomsten gehouden over zeer uiteenlopende onderwerpen. Op deze website (pagina Studium Generale) kunt u meer lezen over de onderwerpen, de docenten en de data waarop die bijeenkomsten worden georganiseerd. U kunt zich hiervoor via deze website opgeven.