Theologische Vorming Gemeenteleden

Welkom op de website van de cursus

Theologische Vorming Gemeenteleden/Geïnteresseerden.

(TVG-Amsterdam)


U vindt hier informatie over de 3-jarige cursus voor het seizoen
2017/2018, de voortgezette activiteiten en actuele informatie.


Theologie

Mensen willen het eigen geloof verkennen en verdiepen. De cursus Theologie voor Gemeenteleden biedt daartoe alle gelegenheid.

In de cursus komen de volgende vakken aan bod:

Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Dit zijn de kernvakken.

Daarnaast worden in Amsterdam de volgende “toegevoegde” vakken gedoceerd: contextuele theologie, Jodendom, feministische theologie, wereldgodsdiensten / hedendaagse religieuze stromingen en sinds 2012 ook filosofie.

De docenten zijn veelal predikant of zijn werkzaam bij één van de universiteiten. Ze zijn elk in hun eigen vak gespecialiseerd.


Vorming

Vorming is leren vanuit eigen interesse, samen met anderen.

De belangstelling voor theologie kan voortkomen uit bijvoorbeeld:

- meer willen weten van de bijbel

- zoeken naar verruiming en verdieping van het eigen geloof

- vinden van een nieuwe zingeving

- andere geloofsdimensies willen ontdekken

- oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving

- toegerust willen worden voor activiteiten in de kerk


Gemeenteleden / Geïnteresseerden

De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie.

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of

lidmaatschap van een kerkgenootschap.

De cursus, die al sinds 1989 bestaat, wordt georganiseerd

door de Protestantse Kerk in Nederland.

T
V
G